Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

12 March 2017

Selsema Burung (H5N1)

Penyakit Seperti Influenza (ILI)

16 October 2016

Ancaman keselamatan siber

Oleh Zahri Yunos, Rabiah Ahmad, Shahrin Sahib dan Mokhtar Mohd. Yusof

CyberSecurity Malaysia berperanan memberi pendidikan mengenai pentingnya mengetahui bahaya ancaman siber.
Pergantungan terhadap teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang amat tinggi pada abad ini telah mengakibatkan Malaysia terdedah kepada pelbagai bentuk ancaman siber.

Berdasarkan statistik CyberSecurity Malaysia, serangan siber meningkat sejak tahun 2007 sehingga kini, dunia turut dikejutkan dengan ancaman siber yang juga berpaksikan keganasan fizikal sebenar.

Namun, hingga kini tiada definisi yang jelas mengenai maksud keganasan siber.

Kepesatan aplikasi ICT dalam kehidupan seharian dalam pelbagai aspek telah mengakibatkan struktur maklumat terdedah kepada pelbagai ancaman sama ada berbentuk digital mahupun fikizal.

Oleh kerana jenayah siber adalah serangan ke atas sistem komputer yang mengakibatkan kecurian dan kemusnahan sistem maklumat, dan ia dilakukan oleh si pelaku yang tidak mendapat kebenaran capaian sistem, maka tafsiran ini dilihat terlalu kecil untuk diertikan sebagai keganasan siber.

Keganasan siber harus dikategorikan dalam skop jenayah yang lebih berat kerana tafsiran keganasan tersebut bermaksud ancaman ganas dengan niat yang boleh mengakibatkan kemusnahan kepada infrastruktur kritikal seperti teknologi komunikasi, tenaga dan pengangkutan.

Kebanyakan penyelidik barat mengaitkan aktiviti keganasan termasuk keganasan siber dengan kumpulan militan Islam.

Sebagai sebuah negara Islam yang berdaulat dan merdeka, definisi ini tidak harus diguna pakai. Namun, tafsiran keganasan siber dalam konteks Malaysia perlu ada bagi membendung masalah keganasan terutama yang melibatkan ICT.

Satu kajian yang disokong oleh dana tajaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah memberi input baharu kepada kaedah melindungi Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara (CNII) daripada ancaman keganasan yang boleh dicetuskan melalui teknologi digital.

Secara keseluruhan, artikel ini menghuraikan komponen asas yang menggariskan elemen keganasan siber serta impak kepada kemusnahan infrastruktur fizikal.

Artikel tersebut juga menjelaskan bahawa keganasan siber bukan rekaan atau dongeng, tetapi ia adalah satu realiti.

Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia harus bersedia dalam menghadapi serta menangani masalah ini.

Hasil kajian awal berjaya menampilkan beberapa kes sebenar keganasan siber yang berlaku di sekitar negara Amerika Syarikat dan benua Eropah. Walaupun masih tiada kaedah pembuktian yang mengkaitkan kes tersebut dengan keganasan siber, ramai pakar keselamatan maklumat dan anti keganasan mengklasifikasikan insiden ini dengan keganasan.

Penyelidikan keganasan siber telah bermula pada tahun 2011 melalui kajian literasi dengan melihat kepada beberapa laporan kes serangan siber. Selain itu, sesi temu bual dengan beberapa pakar keselamatan siber dari agensi-agensi kerajaan, organisasi CNII, ahli akademik serta pakar syarikat swasta telah diadakan bagi mendapat gambaran awal tentang kefahaman keganasan siber dalam kalangan pakar tempatan.

Setelah itu, proses ekstraksi maklumat berkaitan keganasan siber pula dilaksanakan, membolehkan penyelidik mengenal pasti persepsi penyelidikan terdahulu dalam membuat tafsiran mengenai keganasan siber. Melalui maklumat yang diperoleh, penyelidik telah membangunkan soalan bagi sesi temu bual bersama kumpulan pakar dalam bidang keselamatan siber seperti yang dijelaskan.

Teknik kajian teori asas atau Grounded Theory telah digunakan bagi membangunkan tafsiran setiap komponen yang terlibat secara langsung dengan penggunaan siber untuk mencetuskan keganasan.

Olahan kumpulan pakar telah mencapai satu tahap yang dikatakan sebagai tepu atau saturated diklasifikasikan sebagai penerimaan mutlak terhadap tafsiran terma. Setiap tafsiran dianalisis menggunakan perisian envivo iaitu satu perisian bagi data bersifat kualitatif.

Objektif analisis ini adalah untuk menghubungkan tafsiran yang diberi oleh responden terhadap sesuatu terma berkaitan keganasan siber.

Proses verifikasi setiap komponen berkaitan dengan keganasan siber ini dilakukan melalui perbandingan olahan tafsiran keganasan daripada responden dan tafsiran melalui kajian literasi. Seramai 22 responden telah memberi tafsiran yang berbeza dan dianalisis bagi mendapatkan perkaitan komponen keganasan siber. Hasilnya, kesepakatan telah dapat dicapai iaitu hampir semua responden yang terlibat mengaitkan keganasan siber membawa kepada kemusnahan aset kritikal negara.

Secara umum, konsep asas rangka kerja keganasan siber ini menampilkan enam komponen asas yang menjadi faktor penyumbang kepada aktiviti pengganas siber.

Hasil analisis daripada maklum balas pakar yang terlibat dalam kajian ini dapat dirumuskan bahawa keganasan siber ditafsirkan dengan penglibatan ke enam komponen asas yang dinyatakan di atas.

Bagi membantu proses mengecam pengganas siber, rangka kerja ini perlu diguna pakai.

Hasil kajian kes yang dijalankan dalam penyelidikan ini mencadangkan bahawa aktiviti keganasan siber perlu berpaksikan kepada penggunaaan siber sebagai medium serangan, serangan adalah dalam bentuk ancaman siber seperti serangan worm, botnet dan sebagainya. Perlakuan keganasan perlu bermotif merosakkan CNII dan sasaran adalah kepada kehancuran negara dan masyarakat awam.

Secara keseluruhan, kajian tersebut berjaya memberi satu cadangan tafsiran ke atas keganasan siber dengan kajian empirikal dan bukan tafsiran sembrono atau mengikut kehendak negara tertentu. Analisis data membuktikan keperluan kepada enam komponen asas dalam mentafsirkan keganasan siber dan ianya adalah sasaran, kesan, kaedah tindakan, domain, alat serang dan motif.

Keenam-enam komponen ini perlu ada dan bersaling kait sebelum sesuatu tafsiran keganasan siber dibuat.

Dalam usaha melindungi aset kritikal negara, enam komponen asas ini dapat diguna pakai oleh kumpulan pembangun dasar keselamatan maklumat negara.

Cadangan rangka kerja keganasan siber ini juga membuktikan bahawa Malaysia serius dalam menangani isu keganasan sama ada dalam bentuk fizikal mahupun digital.

Hakikatnya keganasan siber adalah satu realiti dan bukan dogengan semata-mata. Apa yang penting adalah kepekaan seluruh rakyat Malaysia dalam melindungi maklumat terutama yang berkaitan CNII. Pengganas era digital tidak melakukan kemusnahan secara alam nyata tetapi menggunakan alam maya bagi meruntuhkan sesebuah negara.


03 October 2016

Pembangunan Lestari 2030 (SDGs)

Malaysia komited terhadap Agenda Pembangunan Lestari 2030 dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs). Bagi Malaysia, agenda pembangunan negara sentiasa berpaksikan rakyat, selaras dengan aspirasi SDGs.
Malaysia telah memulakan inisiatif untuk mencapai Agenda 2030;
1. Rancangan lima tahun kami yang sedia ada, Rancangan Malaysia Ke-11 meliputi tempoh 2016-2020.
2. Rakyat dijadikan sebagai teras bagi semua usaha pembangunan dan dengan tema 'pertumbuhan berpaksikan rakyat'.
Rancangan itu fokus pada tiga prinsip utama –
a) mencapai pendapatan tinggi,
b) keterangkuman, dan
c) kelestarian.
3. Malaysia juga kini dalam proses menggubal Rancangan SDG Negara, dengan pewujudan jawatankuasa inklusif dan pelbagai untuk menyelia pelaksanaan dan pemantauan SDGs.
4. Memperkukuhkan keperluan data bagi SDGs sebagai dasar yang menjadi panduan bagi kelestarian pembangunan Malaysia.
5. Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional atau TVET. Dengan menyediakan kemahiran yang diperlukan menerusi program TVET, kami bukan sahaja menyediakan belia untuk pasaran kerja, tetapi juga menyediakan modal insan bagi pembinaan negara.
6. Seterusnya ialah MaGIC, atau Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia, dari situ kami akan berusaha untuk menjadikan Malaysia sebagai modal permulaan di Asia. Misi kami untuk memanfaatkan ekosistem keusahawanan di Malaysia, dengan menggabungkan kekayaan sumber-sumber daripada rakan kongsi dan juga masyarakat, untuk membangunkan usahawan yang berdaya saing dan mencatat pertumbuhan tinggi yang akan memberikan impak positif di peringkat serantau dan global.
MaGIC, yang terletak di Cyberjaya, Malaysia, telah dilancarkan bersama oleh Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Najib Tun Razak pada April 2014, dan pada hari penuh bersejarah itu, MaGIC menandatangani memorandum persefahaman dengan UP Global untuk pemupukan dan pembangunan eskosistem permulaan yang lebih berdaya maju di Malaysia dan sekitarnya.
Sumber : Ucapan TPM di UNGA, PBB.

#Isu Penyeludupan


Definisi
Penyeludupan adalah perbuatan mengangkut barang atau orang secara haram dan diam-diam, seperti keluar daripada sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui sempadan antarabangsa, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.
Sebab
- Perdagangan haram seperti dadah,
- kemasukan dan penghijrahan haram,
- mengelakkan cukai,
- penyeludupan barangan haram kepada tahanan penjara,
- penyeludupan barang yang dicuri.
Contoh lain bagi sebab bukan bermotifkan kewangan
- membawa barangan terlarang melewati sebuah pos pemeriksaan keselamatan (seperti di lapangan terbang)
-penghapusan dokumen rahsia daripada pejabat kerajaan atau syarikat.
#Penyeludupanmanusia
merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pengangkutan manusia merentasi sempadan antarabangsa ke pintu masuk bukan rasmi negara destinasi bagi banyak tujuan. Selalunya mereka yang diangkut tidak mempunyai dokumen perjalanan sah atau kebenaran untuk memasuki negara destinasi.
Penyeludupan manusia berlaku akibat dari ketidakupayaan sesebuah negara mengawal kawasan darat dan perairan. Biasanya manusia menyeludup dan berhijrah dari negara yang miskin, mundur dan tertutup ke sebuah negara yang maju dan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Ia satu bentuk pengabdian manusia yang baru.
Penyeludupan manusia terbahagi 3 iaitu sebenar-benarnya diseludup, mereka menyeludup sendiri dan penyeludupan secara sukarela. Ramai wanita asing yang ditangkap atau diselamatkan daripada terlibat dengan pelacuran mendakwa mereka adalah mangsa pengedaran. Ramai yang masuk atas kehendak sendiri untuk mencari pekerjaan.[1]
Penyeludupan manusia bukan satu masalah luar biasa di Asia kerana globalisasi membolehkan pergerakan manusia yang lebih melalui migrasi rentas negara yang menyebabkan penyeludupan manusia. Seramai 2.7 juta manusia diseludup di seluruh dunia setiap tahun dan 80% daripadanya membabitkan wanita dan kanak-kanak.
#Penyeludupanbarangan
Perbuatan membawa masuk barang-barang bercukai atau larangan ke Malaysia atau keluar dari Malaysia secara tidak sah.Jenis-jenis komoditi utama diseludup adalah seperti rokok, minuman keras, gula, minyak diesel dan sebagainya.
Punca
1- Faktor geografi antara Malaysia dengan Negara jiran merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya penyeludupan,seperti yang berlaku di sempadan negara Malaysia dengan Thiland yang hanya dipisahkan oleh sebatang sungai yang berkelebaran beberapa meter.
2. Punca penyeludupan seterusnya ialah berkaitan dengan undang-undang perairan antarabangsa. Pasukan keselamatan dan penguatkuasaan negara seperti kastam dan polis tidak mempunyai kuasa untuk merampas barang yang ada dalam sungai kerana terikat dengan undang-undang perairan antarabangsa.
3. Disamping harga yang murah permintaan yang tinggi dari pengguna menyebabkan masalah ini berlarutan dan sukar dikawal.
Kesan
1. Dari segi ekonomi, negara kehilangan pendapatan daripada hasil cukai yang akan memberi impak kepada pembangunan sosial dan ekonomi
2. menggalakkan jenayah terancang, jika dibiarkan jenayah lain yang berkait dengan aktiviti penyeludupan juga boleh berlaku seperti penyeludupan dadah dan senjata api.
3. menjejaskan kesihatan dan kebersihan kerana barang yang diseludup tidak melalui proses saringan oleh pihak berkuasa,
4. mendedahkan rakyat terhadap risiko penyakit dan penggunaan barangan yang tercemar.
Malaysia tersenarai bersama beberapa negara lain seperti Filipina, Indonesia, Singapura, Amerika Syarikat dan Vietnam sebagai pusat transit utama penyeludupan hidupan liar. Selain menjadi lokasi pemburu haram.
Faktor
1. Permintaan tinggi terhadap beberapa tubuh haiwan tertentu yang dipercayai mempunyai nilai perubatan tradisional yang tinggi terutama di China serta tabiat pemakanan masyarakat hari ini yang semakin pelik dan permintaan tinggi restoran yang menghidangkan makanan eksotik menyebabkan sesetengah haiwan dilindungi sentiasa menjadi buruan.
2. Faktor kekayaan flora dan fauna serta kepelbagaian sumber dalam negeri antara sebab Malaysia menjadi pilihan pemburu haram sebagai hab penyeludupan hidupan liar.
3. Rangkaian pengangkutan darat yang baik dan operasi pelabuhan cekap menjadikan Malaysia sebagai pusat transit pilihan negara serantau untuk menyeludup keluar haiwan eksotik yang dilindungi.
4. Malaysia merupakan negara Maritim dan penguatkuasaan yang ketat dan bersepadu agak sukar untuk dilaksanakan kerana batasan jumlah kakitangan.
Kesan
penyeludupan haiwan liar menyebabkan spesies flora dan fauna mengalami gangguan untuk membiak dan bilangan mereka kini semakin berkurangan.

Pendatang atau Pelarian

PENGENALAN
Entry kali ini macam takde kaitan dengan travelling. Tapi rasanya ada kaitan jugak coz dimana2 kita pergi mesti ada terjumpa mereka samada di dalam Malaysia atau semasa di oversea. Cuma di sini kita tidak tau mana nak bezakan antara mereka kerana dari luaran lebih kurang sama. Kalau anda pernah ke Istanbul mesti tahu bagaimana nak bezakan kerana di sana memang banyak pelarian Syrian. Berbeza kalau anda pernah ke sana 3 tahun lepas, jarang2 jumpa tapi sekarang mereka berada di mana2 di sana. Beberapa jam saya berada di pejabat UNHCR yang terletak di Jalan Sri PEtaling, memanggil saya untuk menulis satu entry di blog saya. Betapa untung nya kita berada di bumi Malaysia ini yang aman dan bebas dari peperangan. Pejabat UNHCR tiada bangunan tetap, ia hanyalah blok2 kabin yang dikumpul kemudian dijadikan pejabat. Kebanyakan pekerja UNHCR adalah sukarelawan yang banyak juga terdiri daripada golongan professional. Kalau anda ingin menjadi sukarelawan boleh rujuk ke website UNHCR Malaysia. Sekurang2 nya 3 bulan untuk menjadi sukarelawan. Tahukah jika mereka tidak gembira tinggal di sini, mereka boleh memohon resettlement untuk ke negara2 lain yang mengiktiraf pelarian untuk keadaan yang lebih baik. Berbas2 mereka dihantar ke airport, ada yang ke USA ada yang ke Canada.
PERBEZAAN ANTARA PENDATANG DAN PELARIAN
Tahukah ada perbezaan antara pendatang dengan pelarian? Orang kita selalu salah anggap dengan istilah ini. Bagi kita mereka semua adalah pendatang. Benar, bukan?. Secara am, nampak sama kerana mereka semua meninggalkan negara mereka dan datang ke sini. Saya petik dari UNHCR website; perbezaan antara mereka;

Pelarian/refugees:
Refugees are persons fleeing armed conflict or persecution. Their situation is often so perilous and intolerable that they cross national borders to seek safety in nearby countries, and thus become internationally recognized as "refugees" with access to assistance from States, UNHCR, and other organizations. They are so recognized precisely because it is too dangerous for them to return home, and they need sanctuary elsewhere. 
Refugees are defined and protected in international law. The 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol as well as other legal texts, such as the 1969 OAU Refugee Convention.
The protection of refugees has many aspects.

Pendatang/immigrant:
Migrants choose to move not because of a direct threat of persecution or death, but mainly to improve their lives by finding work, or in some cases for education, family reunion, or other reasons. Unlike refugees who cannot safely return home, migrants face no such impediment to return. If they choose to return home, they will continue to receive the protection of their government.
Nampak tak perbezaan nya? Besarkan jurang perbezaan definasi antara dua ini. Jadi, jangan anggap mereka sama.

Secara peribadi, pelarian UNHCR dibenarkan untuk tinggal di Malaysia atau di mana2 negara yang terdapat organisasi ini. Amnya, hanya dibenarkan untuk tinggal sahaja. Bergantung kepada negara. Ada negara yang membenarkan mereka bekerja serta menikmati kemudahan2 seperti rakyat mereka tetapi masih ada tempoh tertentu untuk melayakkan mereka menikmati kemudahan itu. Manakala pendatang tanpa izin secara terang2an kehadiran mereka tidak sah dan haram dari segi undang2 negara.
Pendatang, ada dua cara kemasukan mereka ke sini, samada dari jalan darat atau jalan laut di mana tidak memerlukan langsung passport atau identiti pengenalan diri. Kedua, jalan udara yang menggunakan passport dan tinggal di sini mengikut tempoh yang dibenarkan seperti social visit pass/visa. Setelah expired, mereka dinamakan P.A.T.I jika mereka tidak memperbaharui pass atau visa mereka. Begitu juga dengan pelarian, buat permulaan masuk seperti pendatang samada dari jalan darat,laut atau udara, tidak ada passport atau ada passport tetapi kemudian datang ke pejabat UNHCR untuk memohon status sebagai refugees UNHCR. Diingatkan bukan mudah juga untuk memohon status ini, ada interview dan saringan yang perlu dijalankan. Sebab itu, ada kes kad penipuan yang dijalankan oleh sindiket2 yang tidak bertanggungjawab.
APA ITU UNHCR?
Sebelum itu, Siapa UNHCR? Apakah fungsi UNHCR? Permulaan, UNHCR bertapak di Malaysia sejak dari 1975 ketika masa itu, ramai pendatang dari Vietnam masuk ke sini. Dari saat itu, UNHCR membantu pendatang2 ini untuk mendapatkan status pelarian. UNHCR adalah singkatan dari United Nations High Commissioner for Refugees. Ditubuhkan pada December 14, 1950 oleh United Nations General Assembly bertujuan untuk membantu dan membela nasib2 pelarian di seluruh dunia. Namun begitu, Malaysia tidak mengiktiraf status pelarian ini. Nak tau kenapa? Sebab kerajaan tidak menandatangi United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Article 1(A) (2) 1951. Ada juga sebabnya kenapa Malaysia tidak melakukan demikian, antara sebab utama untuk menjaga kebajikan rakyat negara sendiri. Ini kerana dalam konvensyen ini, pelarian2 mempunyai hak seperti mana yang diperolehi oleh rakyat sendiri tanpa sebarang diskriminasi. Seperti peluang pekerjaan, gaji yang sama rata mengikut taraf pelajaran mereka serta hak2 yang lain. Disebabkan Malaysia negara yang masih membangun bukan seperti negara USA, Australia serta negara2 lain yang telah maju (Di mana mereka menandatanangi Konvensyen ini), berpendapat kita tidak mampu untuk menyediakan kesemua yang termaktub dalam konvensyen ini. Tetapi kerajaan masih jugak menyediakan kemudahan yang semampu yang boleh kepada pelarian2 ini.
AKTA IMIGRESEN MALAYSIA
Disebabkan kerajaan tidak mengiktiraf pelarian kerana tidak menandatanangi konvensyen, ini bermakna di atas kertas pelarian sama saja dengan imigran. Bermaksud pelarian di bawah Akta Imigresen 1959/1963. Dibawah akta ini mereka dianggap sebagai pendatang tanpa izin dan tertakluk kepada tangkapan, tahanan serta dihantar pulang ke negara asal. Boleh rujuk akta ini di website Jabatan Imigresen sendiri. Namun begitu, kita tidak boleh suka2 menghantar mereka pulang kerana UNHCR akan membela mereka. Tidak berperikemanusiaan lah kita kalau nak menghantar pulang mereka ke negara mereka yang sedang bergolak, seolah2 kita menghantar mereka MATI. Ini kerana pelarian UNHCR boleh menggunakan status Basic de Facto di peringkat negara. Ini kerana mereka diiktiraf diperingkat antarabangsa untuk tidak disabitkan kesalahan mengikut akta imigresen ini. Tetapi jika mereka melakukan kesalahan jenayah, semestinya mereka boleh disabit kesalahan dan menjalani hukuman jika terbukti bersalah. Namun begitu, jika sebelum ini tinggal melebehi masa (overstay-bagi mereka yang masuk menggunakan passport) dan dalam masa yang sama berstatus pelarian UNHCR, boleh juga ke memohon Special Pass untuk pulang.
PENUTUP
Kita seringkali menyampaikan simpati kepada mangsa2 peperangan. Palestin contohnya. Syria, Rohingya, Selatan Filipina, Yemen serta negara2 lain. Dengan gah kita hashtag #PrayForPalestin #PrayForRohingya ,etc. Tetapi bila mereka ke sini dan tinggal antara kita, lain pula ceritanya. Mereka dipandang rendah apatah apabila mereka jugak menikmati kemudahan perubatan di hospital kerajaan. Apalagi, lagilah kita bising kan. Tambah2 kita terpaksa pula berebut2 katil dengan mereka. Diingatkan mereka bukan pendatang tanpa izin. Itu belum lagi bising kalau ada antara kita yang nak berkahwin dengan pelarian. Mahu tak, malulah kan kalau ada ahli keluarga yang berkahwin dengan pelarian. Namun begitu, tiada masalah kalau nak berkahwin dengan mereka secara sah mengikut undang2 tapi perlulah rujuk dahulu dengan Jabatan Agama Islam Negeri di tempat masing2.
Pelarian di sini tidak dibenarkan bekerja, tapi secara lojik kalau tidak dibenarkan bekerja bagaimana pula mereka hendak menyara keluarga. Tahu kan kadang2 mereka satu keluarga lari dari negara mereka untuk mendapat perlindungan. Jika tiada pekerjaan bagaimana untuk mendapatkan wang. Takkan nak harapkan U.N saja membantu. Takkan pula nak mengharap belas ikhsan derma orang, meminta sedekah ditepi2 jalan. TEtapi masih ada juga orang kita yang bertimbang rasa dan hati baik memberi mereka pekerjaan yang biasa2. Bolehlah mereka menampung
perbelanjaan sedikit sebanyak. Secara peribadi, masalah2 kekurangan tenaga kerja di sektor buruh di Malaysia boleh dikurangkan jika kita mengambil mereka bekerja di sini. Tidaklah lagi kita perlu mengimport Bangla, Nepal dan berikan pula permit kerja. Masalah ini dapat dikurangkan daripada kita membawa masuk 1.5 juta Bangla. Menambah lagi masalah yang ada, menambah pula jumlah orang luar mencari rezeki di sini, lebih baik mengupah saja pelarian2 ini yang memang dipantau oleh UNHCR. Namun begitu, banyak aspek2 lain yang mungkin perlu dikaji sebelum boleh mengambil mereka bekerja.

#KESELAMATAN: ISU YANG TIADA PENGHUJUNG


Dewasa ini, isu keselamatan sering menjadi bualan hangat dan topik perbincangan masyarakat. Runtuhnya keutuhan nilai dan berlakunya kebejatan akhlak yang kritikal mencetuskan pelbagai bentuk isu dan ancaman keselamatan yang merungsingkan masyarakat.

Ancaman luaran dan dalaman seperti serangan pengganas, jenayah terancang, ideologi melampau, ancaman kimia, ancaman ekonomi dan jenayah siber merupakan sebahagian daripada fenomena masa kini yang mendatangkan impak jangka panjang kepada faktor keselamatan. Lebih menakutkan lagi apabila pelbagai bentuk ancaman ini telah bertukar menjadi „satu cara atau trend hidup‟ hingga gagal dicegah.

Di manakah peranan integriti dalam menangani fenomena yang semakin meruncing ini? Integriti yang membawa maksud keutuhan nilai perlu dilihat dengan lebih holistik dan tidak hanya membabitkan isu rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa. Integriti sangat berperanan dalam mengawal dan mengurangkan bahaya, risiko serta ancaman keselamatan, sama ada terhadap manusia mahupun sistem.

Terdapat beberapa mekanisme dan strategi  yang telah dirintis oleh kerajaan dengan kerjasama pelbagai pihak yang berkaitan.  Antaranya adalah mekanisme  yang bersifat pencegahan dan kawalan yang berterusan  berfungsi untuk mengekang sebarang unsurunsur  yang menyebabkan pelanggaran integriti.

Mekanisme selanjutnya pula adalah aktiviti pemulihan bagi yang telah terjebak dengan pelanggaran integriti. Pelaksanaan aktiviti pemulihan perlu bersifat menyeluruh dengan menyentuh dan  menitikberatkan aspek spiritual, emosi, mental dan fizikal.

Justeru, kedua-dua pendekatan atau mekanisme ini perlu dipantau pelaksanaannya dari semasa ke semasa supaya berjalan tanpa diragui dan berupaya mengekang segala bentuk pelanggaran integriti serta ditambahbaik pula aspek kualitinya mengikut keperluan semasa.

Tidak dapat dinafikan seiring dengan kedua-dua pendekatan atau mekanisme tersebut, sasaran strategik sangat diperlukan supaya matlamatnya sampai kepada generasi penerus. Antara sasarannya adalah melahirkan modal insan berintegriti dengan memiliki pegangan agama yang mantap, berkeupayaan membudayakan serta menghayati nilai-nilai luhur agama dan integriti dalam kehidupan secara konsisten dan meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan melalui tadbir urus yang terbaik dan efisyen secara menyeluruh di segenap peringkat organisasi.

Walau apapun pendekatan, strategi, pelan atau mekanisme yang disusun atur, ia tetap merupakan satu bentuk perancangan dan usaha. Akhirnya ia akan berbalik kepada individu tersebut. Maka di sini tunjangnya adalah memiliki kekuatan ilmu dan penghayatan agama yang tulen menerusi pendekatan wasatiyyah (berimbang dan syumul) dalam segenap bidang kehidupan individu dan masyarakat. Itulah acuannya dalam memastikan isu-isu integriti dalam konteks keselamatan yang seolah-olah tiada penghujungnya ini sentiasa berada dalam kawalan.

Oleh: Shahriman bin Ali Pitchay, UI KPM
Sumber: Buletin Integriti KPM bil 2/2016

17 July 2016

Masa Depan Malaysia Dalam Krisis Laut Cina Selatan


Ketika ramai rakyat Malaysia menyangka bahawa lanskap politik nasional sudah cukup ganas berkocak tatkala ini, rupa-rupanya di ‘belakang rumah’ mereka ada ribut dan badai yang lebih dahsyat, yang hanya menanti masa untuk datang menderu.

Kemelut politik di Malaysia di antara Dato’ Seri Najib dan penyokongnya serta Tun Dr Mahathir dan penyokongnya telah mencuri perhatian segenap lapisan rakyat Malaysia semenjak hujung tahun lepas lagi. Tanpa kita sedari, krisis pertikaian antara pelbagai negara termasuklah Malaysia sendiri di Laut Cina Selatan semakin rancak berlaku, dan mula menunjukkan pelbagai perkembangan yang sepatutnya menggusarkan kita.

Aktiviti Ketenteraan Meningkat

Hari demi hari berlalu, tiada tanda bahawa ketegangan perseteruan antara US dan China dalam membina pengaruh mereka di kawasan Laut Cina Selatan akan mereda. Malah dalam perkembangan terkini, pergerakan kedua-dua belah pihak kelihatan semakin agresif dalam menunjukkan taring ketenteraan mereka.

US giat mengarahkan kapal-kapal tentera mereka masuk ke perairan Laut Cina Selatan, selain mula meletakkan jet-jet pengebom strategik (strategic bombers) di pengkalan di Australia. China yang sudahpun membina pengkalan tentera di kepulauan Paracel sejak beberapa tahun lepas, mengejutkan ramai pihak apabila mereka dilaporkan sudahpun menghantar ‘HQ-9 anti-air missiles’ di kepulauan tersebut.

Meskipun kedua-dua kuasa besar tersebut memberi kenyataan bahawa aktiviti ketenteraan bukanlah pilihan mereka dalam isu pertikaian di Laut Cina Selatan, pergerakan yang sedang berlaku kelihatan sebaliknya.

Bolehkah Perang Meletus?

Di dalam sebuah penerbitan CFR (Council on Foreign Relations) berkenaan pertembungan antara US dan China di Laut China Selatan, pertembungan secara bersenjata atau secara ketenteraan disebut sebagai sebuah situasi yang tinggi kemungkinannya untuk berlaku.

Menurut penerbitan tersebut, berdasarkan situasi sedia ada, terdapat sekurang-kurangnya tiga pertembungan bersenjata yang mungkin berlaku.

Pertembungan yang pertama, iaitu yang paling tinggi kemungkinan untuk berlaku dan juga yang paling merbahaya jika tercetus ialah di antara US dengan China sendiri. Berdasarkan perkembangan sekarang, sebarang kesilapan kecil atau salah faham di peringkat politik boleh menjadi punca untuk pertembungan ini meletus. Krisis politik yang besar boleh terhasil dan seluruh rantau ini akan menerima implikasi secara ketenteraan.

Yang kedua ialah di antara China dengan Filipina. Filipina yang juga merupakan pengkalan besar US di Asia Tenggara dilaporkan ingin meneroka sumber gas asli di kawasan Reed Bank, tidak jauh dari Palawan. Jika Filipina berkeras untuk meneruskan usaha penggalian ini tidak mustahil China akan memberikan respon balas yang agresif. Manakala yang ketiga ialah di antara China dengan Vietnam. Vietnam juga dilaporkan turut berhasrat menggali minyak di perairan Laut Cina Selatan, khususnya di kawasan yang sedang dipertikaikan. Jika China memberi amaran kepada Vietnam dan amaran ini tidak dihiraukan, kemungkinan besar akan berlaku serangan ke atas Vietnam oleh China.

Implikasi Kepada Malaysia

Malaysia tidak terlepas daripada menerima provokasi dan tekanan daripada kedua-dua belah pihak, khususnya China yang semenjak beberapa tahun lepas mengambil pendekatan yang lebih ‘physically provocative’ dalam isu di Laut Cina Selatan. Terkini, 100 bot yang berdaftar dengan China dikesan berada di kawasan perairan Malaysia yang terlibat dalam pertikaian hak di Laut China Selatan.

Memandangkan Malaysia turut merupakan salah sebuah negara utama yang terlibat secara langsung dalam mempertahankan hak ke atas sebahagian kawasan di Laut Cina Selatan, sebarang konflik dan krisis ketenteraan yang berlaku akan turut membabitkan Malaysia samada Malaysia sudah bersedia atau tidak.

Terdapat pengulas yang menyebut bahawa tidak mustahil negara-negara yang terbabit di rantau ini menerima implikasi seperti yang diterima oleh negara-negara di Timur Tengah, seperti Syria khususnya, yang telah berubah menjadi medan pertempuran oleh pelbagai pihak yang berkepentingan. Jika melihat kembali kepada sejarah, Vietnam pernah menerima implikasi yang sama di era 60-an apabila ia menjadi medan pertempuran kuasa US dan kuasa Soviet.

Implikasi utama yang boleh diramalkan ialah penghakisan kedaulatan rakyat dan kerajaan di negara-negara yang terbabit. Jika di Malaysia, secara khusus bangsa Melayu-Islam adalah kelompok yang paling banyak akan menerima impak kerana secara sosio-sejarah bangsa ini tidak pernah memberikan kesetiaan selain daripada tanah air mereka sendiri. Berbeza dengan rakyat berbangsa lain yang memiliki sejarah kesetiaan kepada kuasa di tanah air mereka seperti bangsa Cina misalnya. Bahkan sehingga kini jika diteliti dalam lanskap politik negara, terdapat parti-parti politik yang terang-terangan lebih menjayakan agenda kuasa besar seperti US dan China berbanding menjayakan pembinaan negara dan integrasi nasional yang berkesan.

Oleh kerana itu, negara kita juga mungkin akan menyaksikan timbulnya pertembungan dan perpecahan antara rakyat yang akhirnya akan membuka laluan kepada kuasa luar campur tangan dalam melakar rupa bentuk baru kepada negara dan menyusun cengkaman baru ke atas negara, khususnya dalam bentuk penguasaan hasil bumi (seperti minyak dan gas asli) serta penguasaan politik dan ekonomi.

Diplomasi Sebagai Jalan Keluar?

Kebarangkalian untuk Malaysia menjadi medan pertempuran jika meletusnya pertempuran di Laut Cina Selatan adalah amat tinggi memandangkan kedudukan Malaysia serta sempadan perairannya yang berada di tengah-tengah Asia Tenggara.

Tambahan pula, krisis politik dalaman sedia ada di Malaysia yang melibatkan ahli politik dan parti politik yang mewakili kehendak-kehendak kuasa besar US dan China, serta keterikatan Malaysia kepada perjanjian seperti TPPA, sebenarnya telah meletakkan Malaysia di dalam keadaan yang amat ‘fragile’ dan ‘vulnerable’ kepada sebarang cetusan api pertembungan ketenteraan di Laut Cina Selatan.

Dato’ Seri Najib cuba mempamerkan sikap optimis dalam ucapannya di Sunnyland, US, pada Februari yang lalu apabila beliau menasihatkan semua pihak dalam krisis Laut Cina Selatan untuk bertenang dan mengelak daripada sebarang tindakan yang boleh menambah ketegangan. Begitu juga kenyataan Datuk Seri Hishamuddin yang meminta semua pihak untuk mematuhi deklarasi mengenai tatalaku (DoC) pihak-pihak di Laut Cina Selatan.

Jelas sekali ini adalah sekadar kenyataan politik yang agak jauh daripada menyentuh krisis sebenar yang sedang memuncak di Laut Cina Selatan, apatah lagi menggariskan langkah-langkah yang lebih kukuh dan tegas dalam memastikan kedaulatan negara tidak terancam sekiranya pertembungan ketenteraan meletus kelak.

Dalam keadaan ‘terikat tangan’ dengan perjanjian TPPA yang dikemukakan oleh US, serta kemasukan pelaburan skala besar yang bertali-arus daripada China, ditambah lagi dengan kucar-kacir politik yang melibatkan salahlaku ramai pemimpin negara, adakah mungkin negara ini mampu merayu dan berdiplomasi agar kuasa-kuasa besar tunduk dan patuh dengan peraturan dan undang-undang yang tidak menguntungkan kuasa-kuasa besar tersebut? Adakah negara ini mampu mempertahankan kedaulatannya daripada dirobek oleh kuasa-kuasa besar tersebut yang inginkan penguasaan ke atas hasil bumi yang kaya di negara ini dan di rantau ini?

Dalam situasi sekarang, jawapan kepada persoalan tersebut amat-amat merisaukan.

Oleh:
Syed Ahmad Israa’ Syed Ibrahim
Chief Operating Officer IRIS Institute

Kenapa Ringgit Malaysia Jatuh (Siri 2)

Pengenalan

Semasa artikel ini ditulis, kejatuhan Ringgit Malaysia sudah mencecah ke paras tertinggi sejak tahun 1998, iaitu pada paras RM4.0455 untuk setiap 1USD. Kejatuhan Ringgit Malaysia ini tetap berlaku walaupun terdapat ulasan dari sebahagian juruanalisa yang menyatakan bahawa Ringgit Malaysia tidak akan mencecah kadar tukaran RM4 untuk setiap 1USD pada tahun ini.

 Apabila Ringgit Malaysia mencecah ke paras RM4 untuk setiap 1USD, terdapat banyak respon negatif daripada pengguna laman sosial yang mengatakan tentang keburukan kejatuhan Ringgit Malaysia yang mana seolah-olah Malaysia berada di ambang krisis ekonomi. Namun sebenarnya kejatuhan RM sahaja bukanlah sebuah petanda yang kukuh (solid) untuk mengatakan Malaysia akan mengalami krisis ekonomi dalam masa yang terdekat. Antara faktor lain yang perlu kita ambil kira adalah pertumbuhan KDNK negara, kadar eksport menurun, kadar import bertumbuh dengan pesat, current account balance yang lemah, dan lain lain lagi.

 Pada siri kali ini, kita akan membincangkan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan atau tidak disebut dalam siri pertama, menyebabkan kejatuhan Ringgit Malaysia secara spesifik. Untuk memudahkan para pembaca, kita akan membahagikan faktor-faktor ini kepada dua; faktor luaran (external factors) dan faktor dalaman (internal factors).

 Faktor Luaran 1 – Kejatuhan Harga Minyak Dunia

rm1

Pada  tahun 2014, harga minyak dunia mengalami kejatuhan mendadak di mana pada Januari 2014, harga minyak berada pada paras USD106 setong dan secara beransur-ansur mengalami kejatuhan sehingga ke paras USD50 setong pada hari ini. Kejatuhan harga minyak dunia juga adalah disebabkan oleh masalah permintaan (demand) dan bekalan (supply) yang mana terdapat lebihan minyak yang dihasilkan oleh pengeluar minyak dunia. Ekonomi terbesar dunia, AS dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini telah berjaya mengeluarkan minyak yang mencukupi untuk kegunaan domestiknya dan mengurangkan kebergantungan kepada OPEC sebagai pengeluar utama minyak dunia. Manakala ekonomi kedua terbesar dunia, iaitu China sedang mengalami kelembapan ekonomi, menyebabkan bekalan minyak dunia melebihi permintaan (demand) dan menekan harga ke bawah.

 Apabila berlakunya kejatuhan harga minyak dunia, ia memberi impak negatif kepada matawang komoditi (Commodity currency) seperti Ringgit Malaysia. Matawang komoditi adalah nama yang diberikan kepada matawang yang bergantung kepada hasil pengeluaran bahan mentah sebagai sumber utama perbendaharaan negara. Disebabkan Malaysia bergantung kepada hasil pengeluaran bahan mentah, terutamanya sumber petroleum maka Ringgit Malaysia cenderung untuk bergerak selari dengan pergerakan harga minyak mentah.

 Selain daripada kejatuhan harga minyak, kejatuhan harga komoditi lain seperti Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) dan getah turun memberi kesan terhadap Ringgit Malaysia kerana Malaysia adalah pengeluar Minyak Sawit Mentah terbesar dunia selepas Indonesia. Walaupun kejatuhan harga minyak mentah (Crude Oil) dan Minyak Sawit Mentah memberi kesan terhadap bajet kerajaan Malaysia, Kita tidak akan membincangkan topik tersebut kerana fokus kita adalah untuk memahami pergerakan Ringgit Malaysia berbanding matawang lain.

 Faktor Luaran 2 – Jangkaan (Anticipation) kenaikan Interest Rates US

rm2

Interest rates adalah salah satu monetary policy yang digunakan untuk mempengaruhi keseluruhan aktiviti dalam ekonomi bagi memastikan kadar permintaan dan bekalan berada pada paras yang stabil. Daripada carta di atas kita dapat lihat bahawa interest rates yang dikenakan oleh The Federal Reserves of US (The Fed) semakin menurun dari tahun 2006, dan pada tahun 2009 kadar interest rates adalah pada hampir 0%. Apa yang berlaku pada tempoh tersebut sebenarnya adalah salah satu tindakan yang diambil oleh The Fed untuk membangunkan ekonomi AS yang lumpuh kerana Krisis Ekonomi Dunia pada tahun 2008.

Namun sehingga ke hari ini, The Fed masih tidak menaikkan interest rates kerana data yang diperoleh tentang aktiviti ekonomi domestiknya tidak memberangsangkan dan dengan menaikkan kadar interest secara tergopoh gapah akan menyebabkan ekonomi AS jatuh ke dalam krisis susulan yang tidak diingini.

 Sejak awal tahun ini, The Fed mula memberikan petunjuk untuk menaikkan kadar interest di mana The Fed akan membuat pertemuan berkala bagi menganalisa situasi ekonomi AS dan membuat keputusan samada untuk menaikkan atau membiarkan kadar interest untuk satu tempoh yang belum diketahui. Apabila The Fed memberikan petunjuk tersebut, maka para pelabur dari luar AS yang sedang memegang Europe and Japanese low yielding bonds, akan beralih kepada bond AS kerana memberi pulangan yang lebih baik. Ini menyebabkan matawang kebanyakan negara lain di dunia jatuh dan matawang AS pula semakin kuat. Secara mudah, fenomena kejatuhan Ringgit ini bukanlah disebabkan oleh kelembapan ekonomi Malaysia, tetapi disebabkan oleh faktor rangsangan (catalyst) dari jangkaan kenaikan interest rates oleh The Fed.

Persoalan samada The Fed akan benar-benar menaikkan kadar interest adalah soalan yang tidak diketahui jawapannya kerana terdapat banyak faktor yang perlu diambil kira oleh The Fed. Antaranya, apabila kadar interest dinaikkan, maka kos peminjaman (borrowing cost) akan meningkat dan menyebabkan syarikat akan menjadi tidak kompetitif.

Ada juga kemungkinan kadar pengangguran semakin bertambah selepas kenaikan kadar interest kerana syarikat akan menghadapi kenaikan dalam kos pengoperasian lantas mengambil tindakan untuk memberhentikan pekerja. Setakat ini data kadar pengangguran di AS masih tidak menunjukkan tanda yang positif. Pasaran Saham AS juga akan terjejas kerana kebanyakan syarikat diniagakan di pasaran saham adalah Multinational Corporation (MNC‘s) yang mempunyai operasi di kebanyakan negara seluruh dunia. Dengan eksport yang semakin tidak kompetitif, juruanalisa Wall Street menjangkakan pendapatan syarikat ini makin berkurangan. Selain itu, apabila USD semakin kuat, ia menyebabkan eksport AS semakin mahal dan permintaan kepada eksport AS semakin berkurang.

 Perbandingan antara negara Asia dengan USD – majoriti negara turut terkesan

RM3
Secara jelas di sini kita dapat lihat bahawa matawang negara lain di Asia juga mengalami kejatuhan, dan kesemua matawang di atas adalah matawang negara yang mempunyai ekonomi yang jauh lebih besar dari Malaysia seperti Jepun, Singapura, Korea Selatan, dan Indonesia. Secara ringkas, situasi yang dihadapi oleh Malaysia adalah sama seperti negara-negara lain kerana faktor penyumbang terbesar kejatuhan Ringgit Malaysia adalah faktor luaran iaitu jangkaan kenaikan interest rates AS

Faktor dalaman – Fitch negative outlook

 Credit rating agency adalah agensi yang bertanggungjawab untuk menetapkan credit rating, di mana ia menentukan keupayaan penghutang membayar kembali hutang dengan membuat bayaran berkala dan kebarangkalian untuk bankrap. Terdapat 3 Credit Rating Agency  terbesar dunia yang membuat penetapan credit rating setiap negara iaitu Moody’s, Standard & Poor dan juga Fitch. Pada bulan Julai 2014, salah sebuah credit rating agency dunia, Fitch telah membuat semakan semula rating outlook Malaysia daripada stabil kepada negatif.

Antara punca utama yang menyebabkan Fitch membuat semakan semula adalah disebabkan oleh bajet defisit yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia telah mencecah 53.3% per GDP pada hujung tahun 2012. Fitch berpendapat bahawa agak sukar untuk kerajaan Malaysia mencapai target interim 3% defisit untuk tahun 2015 sekiranya tiada tindakan konsolidasi diambil untuk menangani isu ini. Semakan semula Fitch terhadap outlook Malaysia membawa maksud secara tidak langsung bahawa ekonomi Malaysia tidak kukuh dan terdedah kepada external shock.

 Pihak Kerajaan kemudiannya mengumumkan untuk mengambil tindakan rasionalisasi subsidi dalam usaha untuk mencapai target defisit yang ditetapkan. Antara tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah dengan memperkenalkan sistem harga petrol apungan terkawal (managed float) yang mana harga minyak akan diselaraskan mengikut purata harga minyak mentah pada bulan sebelumnya. Selain itu, kerajaan juga mengambil langkah proaktif dengan membuat penyelarasan semula bajet 2015 pada bulan Januari 2015 yang mana pengurangan bajet kerajaan sebanyak RM5.5 Billion telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disebabkan oleh kejatuhan harga minyak dunia.

 Pada bulan Julai 2015, Fitch mengumumkan bahawa outlook untuk Malaysia telah disemak semula daripada negatif kepada stabil. Antara faktor yang menyebabkan semakan semula itu adalah kerana Fitch berpendapat langkah rasionalisasi subsidi dan perlaksanaan GST oleh pihak kerajaan bakal menunjukkan kesan yang positif dan menyumbang kepada kestabilan ekonomi negara.

 Sungguhpun Fitch memberikan negative outlook kepada Malaysia, agensi rating yang lain seperti Standard&Poors memberikan pendapat yang berbeza yang menyatakan bahawa outlook Malaysia masih lagi di tahap yang stabil. Sejauh mana impak yang dibawa oleh tindakan Fitch terhadap ekonomi Malaysia di mata pelabur asing tidak dapat ditentukan dan saya yakin impaknya hanya minimal.

 Tambatan Matawang Ringgit kepada US Dollar

Terdapat cadangan untuk menambat Ringgit kepada US Dollar apabila melihat kadar tukaran Ringgit Malaysia ke US Dollar mencecah angka RM4 untuk setiap 1 USD, namun adakah cadangan tersebut sebenarnya dapat menyelesaikan masalah kejatuhan Ringgit Malaysia?

 Apabila kita menambat Ringgit Malaysia ia tidak bermakna matawang Ringgit tidak akan jatuh lagi, tetapi ia akan menyebabkan Bank Negara Malaysia terikat untuk mempertahankan matawang kita daripada kenaikan atau kejatuhan dengan melakukan transaksi jual dan beli.

Sekiranya matawang Ringgit Malaysia semakin menaik berbanding matawang luar, (semakin sedikit RM yang boleh dibeli oleh matawang luar), maka BNM mempunyai tanggungjawab untuk menjual Ringgit untuk mengurangkan kenaikan Ringgit dan supaya Ringgit kembali kepada harga asal tambatan. Ini tidak menjadi masalah kerana BNM hanya perlu menjual matawang domestik.

Apabila matawang Ringgit Malaysia semakin menurun seperti masa yang ada sekarang, BNM perlu mempertahankan Ringgit dengan membeli matawang asing, menggunakan foreign reserves yang dimiliki oleh BNM serta menguatkuasakan capital control. Pembelian matawang asing menggunakan reserves akan menyebabkan masalah yang besar kerana foreign reserves yang dimiliki oleh BNM akan susut dengan kadar yang amat pantas, bergantung kepada volatility tukaran matawang asing.

 Selain itu, cadangan untuk menambat matawang kepada USD dilihat tidak praktikal kerana secara asasnya, ekonomi Malaysia masih kukuh dengan kadar pertumbuhan ekonomi kuarter kedua 2015 yang mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.9%, melebihi sasaran 4.5%. Dengan kejatuhan Ringgit, pasaran domestik akan terus menjadi pemacu kepada ekonomi negara dan menjadikan barangan eksport Malaysia jauh lebih murah berbanding barangan daripada AS.

Seperti yang telah dibincangkan diatas, faktor luaran lebih banyak mempengaruhi pasaran matawang, jadi dengan menambat Ringgit, kita tidak menyelesaikan masalah asal kejatuhan Ringgit iaitu isu bekalan (supply) dan permintaan (demand) minyak dunia serta isu kenaikan kadar interest oleh The Fed pada September atau Disember ini. Kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai impak kejatuhan matawang kepada ekonomi domestik pada siri seterusnya.


Muhamad Nur Farhan
Penganalisis CAPE

Kenapa Ringgit Malaysia Jatuh? (Siri 1)


Pengenalan

Kejatuhan Ringgit Malaysia (RM) yang berlaku sejak awal tahun ini adalah antara perkara yang hangat dipaparkan di dada akhbar dan media massa. Topik ini bertambah hangat apabila matawang kita jatuh ke paras terendah sejak krisis ekonomi Asia pada September 1998 iaitu pada kadar tukaran 1 USD bersamaan RM3.8718, sebelum ditutup pada RM3.8537 per 1 USD petang Selasa yang lalu.

Kejatuhan RM telah menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat Malaysia terutamanya apabila hal ini dikaitkan dengan situasi politik negara. Pada masa kini terdapat beberapa kemelut politik dalam negara yang dikatakan menjadi punca utama kejatuhan RM; antaranya ialah kontroversi yang melibatkan syarikat milikan penuh Kementerian Kewangan Malaysia iaitu 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) serta rombakan kabinet yang melibatkan pemecatan mengejut Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyidin Yassin, Peguam Negara, Tan Sri Abdul Gani Patail, beserta beberapa menteri lain yang mengkritik pemerintahan Datuk Seri Najib Razak.

Persoalannya, adakah benar konflik politik dalaman negara yang menjadi faktor utama kejatuhan RM? Atau terdapat faktor lain yang turut menyumbang kepada perkara ini?

Siri analisis kali ini akan cuba untuk memberi gambaran sebenar tentang apakah yang berlaku di sebalik kejatuhan matawang negara kita dengan harapan ia dapat difahami oleh rakyat. Namun sebelum itu penting untuk kita faham   mengenai konsep asas tukaran matawang asing, sebelum beralih kepada persoalan tersebut.

 Apakah itu kadar tukaran wang asing?

Definisi kadar tukaran wang asing atau ‘foreign exchange’ adalah transaksi yang melibatkan tukaran matawang sesebuah negara kepada matawang negara lain. Harga matawang di antara dua negara ini akan bergantung kepada permintaan dan tawaran matawang tersebut. Sistem foreign exchange terbahagi kepada 2 jenis iaitu ‘Fixed (Pegged) Exchange Rate’ dan ‘Floating Exchange Rate’.

Fixed exchange rate adalah sistem yang mana kadar tukaran matawang tidak berubah dan dikawal oleh Bank Pusat sesebuah negara. Apabila berlakunya pertambahan atau pengurangan terhadap permintaan matawang, Bank Pusat akan menjual atau membeli matawang negara tersebut supaya harga matawang negara tersebut tidak berubah. Sistem ini pernah digunakan oleh Malaysia sewaktu Krisis Ekonomi Asia pada tahun 1998 yang mana kita menambat RM 3.80 untuk setiap 1USD. Sistem ini memerlukan simpanan (reserves) yang besar untuk Bank Negara Malaysia campurtangan sekiranya berlaku volatility yang terlalu tinggi pada RM berbanding matawang asing.

Sementara itu, floating exchange rate pula adalah kadar tukaran yang ditentukan oleh permintaan dan tawaran terhadap kadar tukaran tersebut. Apabila terdapat pertambahan permintaan untuk sesebuah matawang, nilai matawang tersebut akan bertambah berbanding dengan matawang lain. Pertambahan permintaan ini boleh dipandu oleh imports and eksport, pendapatan relatif, kadar inflasi relatif, dan spekulasi.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tukaran wang

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pasaran matawang sesebuah negara tetapi faktor-faktor ini hanya memberi kesan terhadap negara yang mengamalkan floating exchange rate regime sahaja. Antaranya adalah kadar inflasi negara, kadar interest rates, public debt, dan kestabilan politik serta ekonomi. [1]

1. Kadar inflasi sesebuah negara memberi kesan secara terus terhadap permintaan matawang negara tersebut. Sekiranya negara A mempunyai kadar inflasi yang tinggi, ia bermaksud kuasa membeli pengguna matawangnya merosot berbanding negara lain yang mempunyai kadar inflasi yang jauh lebih rendah.

Sebagai contoh kita ambil Malaysia dan Indonesia sebagai perbandingan. Jadual di bawah menunjukkan kadar inflasi di Malaysia dan Indonesia sejak dari tahun 2010 sehingga 2014 dan kita dapat lihat trend di Indonesia semakin meningkat dan jauh lebih tinggi berbanding Malaysia. Kesan dari kadar inflasi ini dapat dilihat daripada exchange rate RM dan Rupiah seperti carta di bawah yang mana RM semakin kuat (strengthening) berbanding Rupiah.

Kadar Inflasi di Malaysia dan Indonesia[2]

Negara 2010 2011 2012 2013 2014
Malaysia 1.7 3.2 1.7 2.1 3.1
Indonesia 5.1 5.4 4.3 6.4 6.4
Kadar tukaran RM ke Rupiah
Kadar tukaran RM ke Rupiah


2. Hutang awam (public debt) yang tinggi oleh pihak kerajaan untuk membiayai projek mega akan menyebabkan kadar inflasi meningkat. Apabila kadar inflasi meningkat, ia akan menyebabkan harga matawang negara A jatuh kerana inflasi menghakis kuasa membeli menggunakan matawang tersebut. Selain dari itu, kadar hutang yang tinggi juga akan menyebabkan para pelabur asing lari kerana bimbang negara tersebut akan bankrup dan tidak dapat memenuhi keperluannya. Di sinilah peranan rating agency international sangat penting dalam menilai rating hutang negara, adakah masih pada paras yang sihat atau tidak dan ia mempengaruhi penentuan kadar tukaran matawang negara A itu.

Sebagai contoh, European Union sedang berdepan dengan masalah beberapa buah negara yang mempunyai kadar public debt yang tinggi seperti Greece, Cyprus, Italy, Spain dan Portugal. Greece berada di penghujung talian hayat dan bakal diishtiharkan muflis sekiranya tiada tindakan yang strategik diambil untuk menyelesaikan masalah ekonominya. Apabila Greece berdepan dengan masalah kadar hutang yang tinggi, para pelabur asing sudah bertindak lebih awal dengan menjual kesemua bon kerajaan Greece dan membuat pelaburan di negara lain[3]. Ada sesetengah ahli ekonomi menjangkakan krisis ekonomi Greece berkemungkinan besar akan menyebabkan domino effect terhadap ekonomi negara di bawah European Union. Jadi, kadar hutang negara yang terlalu tinggi tidak sihat untuk pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pelabur asing tidak berminat untuk melabur di negara tersebut.


3. Kestabilan politik dan ekonomi adalah antara faktor yang menentukan kenaikan dan penurunan kadar matawang negara yang mana negara yang tidak mempunyai struktur pemerintahan dan ekonomi yang kukuh menyebabkan pelabur asing kehilangan keyakinan dan melarikan modal mereka ke negara yang lebih stabil.

Sebagai contoh, Thailand adalah antara negara yang mempunyai masalah kestabilan politik di mana sejak tahun 1930 telah berlaku 12 coup d’├ętat dan 7 cubaan menjatuhkan pemerintahan Thailand namun tidak berhasil. Apabila berlaku protes jalanraya dan cubaan coup d’etat, kesemua pekerja akan diarahkan untuk pulang ke rumah dan menanti hasil penggulingan, adakah akan ada kerajaan baru atau tidak[4]. Dengan ketidakstabilan politik di Thailand, telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Thailand jatuh ke 2.9% pada tahun 2013, jauh lebih rendah dari negara ASEAN lain seperti Filipina. Indonesia dan Vietnam.[5] Foreign Direct Investment di Thailand juga jatuh lebih teruk berbanding Indonesia pada tahun 2014. Secara ringkas, kestabilan sesebuah negara amat penting kerana ia menambah keyakinan pelabur luar untuk melabur.


4. Selain daripada faktor di atas, interest rates juga memainkan peranan penting terhadap pergerakan sesebuah matawang, yang mana kadar interest yang tinggi menawarkan para peminjam pulangan yang lebih baik berbanding negara lain. Maka, kadar interest yang tinggi akan menarik modal asing ke negara A, meningkatkan permintaan terhadap matawang negara A sekaligus menaikkan harga matawang A. Kita akan bincang dengan lebih lanjut tentang faktor yang terakhir ini di siri yang akan datang.


Kesimpulan

Faktor-faktor yang menentukan pergerakan matawang tidak tertakluk kepada yang disebutkan di atas sahaja, terdapat juga faktor yang tidak dibincangkan di sini kerana penerangannya yang agak kompleks. Untuk siri seterusnya, kita akan menggunakan faktor yang dibincangkan di atas dalam menerangkan situasi yang berlaku kepada matawang RM.

Muhamad Nur Farhan
Penganalisis CAPE