Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

26 May 2011

Islam dan Alam Sekitar


Abu Bakar Bin Yang
Fellow

23/05/2011 | Artikel Bahasa Malaysia

Krisis yang berkaitan dengan alam sekitar telah lama diperkatakan, dan perhatian yang diberikan terhadap krisis ini kelihatannya lebih serius sejak beberapa dekad yang lalu. Masalah yang berkaitan dengan alam sekitar seperti pencemaran air, udara dan tanah serta eksploitasi yang keterlaluan terhadap sumber bumi telah mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap alam yang kita diami ini, sehingga permasalahan ini bukan lagi terbatas kepada perbincangan akademik di kalangan para sarjana dan pencinta alam sahaja, namun ianya juga telah melibatkan golongan politik, korporat, saintis, teknologis, idealis, aktivis masyarakat dan sebagainya. Sesungguhnya isu alam sekitar telah menjadi agenda penting sepanjang beberapa dekad yang lalu dan akan terus menjadi isu utama kehidupan manusia.

Pada hakikatnya, alam sekitar dan permasalahannya telah menghasilkan bidangnya yang tersendiri, terutamanya perbahasan-perbahasan yang cuba mencungkil sebab musabab terjadinya masalah ini, dan tidak kurang juga usaha-usaha untuk memberikan penyelesaian terhadap kemelut yang nampaknya masih kabur dan belum ada jalan keluar. Oleh itu tidak hairanlah sekiranya dalam usaha untuk mencari jalan penyelesaian terhadap krisis alam sekitar ini, hampir setiap negara di dunia telah mengambil inisiatif untuk menanganinya seperti membentuk jabatan atau kementerian yang berkaitan dengan alam sekitar, dan begitu juga kerjasama yang telah diwujudkan sama ada di peringkat nasional ataupun antarabangsa yang kesemuanya terarah untuk membaik pulih alam sekitar yang sudah parah tercemar.

Namun demikian, perbahasannya di kalangan umat Islam amat terbatas biarpun Islam telah menggariskan asas yang begitu kukuh mengenai konsep Alam Tabii terutamanya menerusi sains kosmologi. Sebagai agama yang syumul dan kamil, Islam mempunyai perspektif, pendekatan dan kaedah penyelesaiannya yang tersendiri dalam menghadapi krisis alam sekitar. Perspektif Islam yang berdasarkan ajaran tawhid telah memperincikan akan kedudukan dan peranan manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini. Konsep ini telah diterangkan oleh Allah s.w.t. di dalam al Quran yang maksudnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi……” [Al Baqarah : 30]

Persoalannya sekarang adakah manusia telah menjalankan peranannya sebagai khalifah yang memakmurkan bumi atau menjadi manusia tamak yang merosakkannya. Bukti jelas telah terlihat di depan mata kita betapa bumi yang kita diami sekarang ini begitu parah tercemar gara-gara kehidupan rakus khalifah yang tidak menjalankan peranannya.

Dengan keadaan alam sekitar yang sedemikian, pencemaran di setiap peringkat masyarakat dan menjangkau di setiap pelosok dunia, maka pastinya sukar untuk wujud unsur-unsur yang dapat membantu membangunkan kehidupan yang harmoni, apatah lagi untuk menjadikan alam sekitar sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, petunjuk dan sumber ilham yang dapat mendekatkan diri hamba dengan Penciptanya. Sesungguhnya Allah telah mencipta sifat manusia yang secara tabiinya begitu akrab dengan alam sekitar yang memenuhi ciri-ciri mizan (imbangan) dan tawazun (keseimbangan).

Kenyataannya, keseimbangan merupakan lanjutan kepada prinsip imbangan yang menghasilkan interaksi yang harmoni antara dua entiti atau lebih yang wujud pada sesuatu ruang atau waktu. Demikianlah tabii kejadian insaniah manusia yang secara fitrahnya sentiasa mencari dan memuji Allah Yang Maha Pencipta.

Jika diteliti dengan saksama, dalam pembangunan tamadun Islam, aktiviti pembangunan dilaksanakan dengan mengambilkira kewujudan sistem alam sekitar yang saling berhubungan, terutamanya antara manusia dan alam sekitar. Maka sudah tentu keseimbangan seperti ini dapat dikekalkan sekiranya aktiviti pembangunan tidak melewati batas-batas tertentu, dan sistem keseimbangan itu sendiri dibentuk menerusi unsur-unsur keharmonian, saling melengkapi, ketertiban, rasa hormat dan menyayangi. Pada hakikatnya, konsep keseimbangan alam sekitar bukanlah sesuatu yang baru kerana ianya merupakan prinsip asas sains tradisional sejak dahulu lagi.

Oleh hal yang demikian, bagi umat Islam, persidangan demi persidangan yang diadakan atas nama membela dan memperjuangkan masa depan alam sekitar dianggap sesuatu yang agak menghairankan. Ini adalah kerana isu-isu alam sekitar yang hangat dibincangkan itu timbul hanya selepas keharmonian dan keseimbangan alam sekitar itu musnah dikerjakan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Walhal isu-isu yang berkaitan dengan ketamakan dan kerakusan manusia moden memunggah habis khazanah alam anugerah Tuhan jarang sekali kedengaran. Apalagi sekiranya kerakusan itu datang dengan nama-nama seperti “sains dan teknologi”, “kemajuan” dan “canggih, moden dan saintifik” atau sebagainya.

No comments: