Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

21 June 2016

Pelaburan Asing

Definisi
Pelaburan langsung asing (bahasa Inggeris: foreign direct investment atau FDI) adalah ukuran pemilikan asing aset-aset yang produktif seperti kilang, lombong dan tanah. Peningkatan pelaburan asing boleh digunakan sebagai salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi. Pengaliran besar pelaburan asing berlaku antara negara-negara industri di Amerika Utara,  Eropah Barat dan Jepun. Tetapi pengaliran pelaburan asing ke negara-negara bukan industri juga meningkat dengan banyak.

Ciri
•Anjakan dari segi ekonomi
•Penambahan perdagangan antarabangsa pada kadar lebih cepat berbanding pertumbuhan ekonomi dunia
• Penambahan dalam aliran modal antarabangsa termasuk pelaburan langsung asing
• Penubuhan organisasi-organisasi antarabangsa seperti WTO dan OPEC melalui perjanjian
• Pembangunan sistem kewangan global
 •Peranan organisasi antarabangsa WTO, WIPO, dan IMF yang mengendalikan urusniaga antarabangsa yang bertambah penting
•Peningkatan amalan ekonomi seperti penyumberan oleh perbadanan multinasional

Sebab
•kestabilan politik
•kemudahan irifrastruktur.
• birokrasi
• kestabilan ekonomi

Kesan
•menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk
• mengurangkan kadar perigangguran
•dapat meningkatkn pendapatan negara melalui pengaliran masuk mata wang asing dari negara asing.
• meningkatkari KDNK ( Keluaran Dalam Negara Kasar) negara
•menjamin pertumbuhan ekonomi yang pesat.
•Pemindahan teknologi dan perkongsian kepakaran untuk menghasilkan produk yang berkualitl dan mampu bersaing di peringkat global
•Menjana pertumbuhan negara ke tahap yang lebih tinggi
•Memberikan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini
 •Menjadikan sumber manusia negara lebih berdaya saing
 •Menjadikan imej negara lebih baik

Cabaran
•dasar ekonomi baru
•nilai mata wang yang berbeza
•ekonomi negara kurang stabil
• masalah sosial yang banyak
•kurang keyakinan

Langkah
• mengadakan skim galakan kepada para pemodal
•menghantar rombongan perdagangan bagi menarik pelaburan dari luar negara
• menyediakan kawasan periridustrian dan kemudahan infrastruktur yg sempurna
• memajukan bidang teknologi dan kemahiran tenaga pekerja

No comments: