Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

01 November 2009

Soalan Geografi Manusia STPM

4. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti penduduk?
 Kualiti penduduk merujuk kepada taraf penduduk, kemahiran, kesihatan dan sikap penduduk di sesebuah negara.
 Penduduk berpendidikan akan menjadi guna tenaga yang berkualiti.
 Penduduk yang berkemahiran dan pakar dalam bidang-bidang khusus seperti ICT, kejuruteraan menjadi aset kepada pembangunan negara.
 Nisbah doktor dengan penduduk yang rendah ,tahap kesihatan yang tinggi dan jangka hayat yang tinggi memberi petunjuk bahawa penduduk di sesebuah negara mendapat perkhidmatan yang baik.

(b) Huraikan langkah-langkah untuk meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara
 Dasar kerajaan:Contonhnya dalam RM ke- 9 untuk melahirkan penduduk sebagai modal insan membasmi kemiskinan tegar dan meneruskan penduduk 70 juta untuk menghasilkan tenaga kerja dan meningkatkan saiz pasaran.
 memperbanyakkan institusi pendidikan dan kesihatan: mengurangkan kadar buta huruf, meningkatkan taraf pendidikan/kesihatan dan memperbanyakkan bilangan tenaga kerja profesional spt saintis, jurutera, doktor dll.
 Meningkatkan kemahiran ICT oleh rakyat: contohnya ICT dalam pentadbiran dan kegiatan ekonomi seperti e-dagang, e-kerajaan, e-kesihatan dll.
 menggalakkan budaya tekun dan kuat bekerja melalui dasar Bersih, Cekap dan Amanah, Dasar Pandang ke Timur.
 meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam pelbagai bidang seperti Budaya Q, Piagam pelanggan, ISO, Manual prosedur kerja. [10]

(c) Jelaskan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti pembangunan
sosioekonomi.

EKONOMI
 Penduduk menjadi sumber tenaga penting untuk menukar sektor ekonomi tradisional kepada sektor ekonomi moden.
 Penduduk sebagai tenaga kerja dan pengguna.
 Penduduk sebagai agen penting dalam mengembangkan jumlah permintaan dan penawaran barangan.
 Pertambahan KDNK, pendapatan perkapita, peningkatan kuasa beli, peningkatan taraf hidup dan pertambahan pusat-pusat perkhidmatan penduduk.
SOSIAL
 Peranan manusia mengembangkan bidang pendidikan, kesihatan, dantelekomunikasi contoh ICT, Satelit, Sistem Penentuan Global (GPS), dan Sistem Informasi Geografi (GIS).
 Peranan manusia dalam mengembangkan pembangunan sosial seperti kemajuan infrastruktur, perkembangan jaringan pengangkutan, kemajuan

No comments: