Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

01 November 2009

Soalan Geografi Manusia STPM

5. Berdasarkan satu jenis sistem pertanian yang terdapat di Asia Tenggara,
(a) Nyata ciri sistem pertanian tersebut, [5]

- Sistem perladangan ekstensif

i. Modal dan pemilikan
– Modal besar; kos pengurusan, penyeliaan, gaji buruh, penyeliaan, pembelian dan penjagaan jentera serta kos R&D
– Pemilik - agensi tempatan seperti Tabung Haji ,FELDA, FELCRA dan RISDA; pelabur asing seperti Guthrie, Sime Darby dan Dunlop

ii. Skala operasi – keluasan melebihi 40 hektar (100 ekar); berorientasikan jualan sepenuhnya; diekspot/pasaran tempatan

iii. Jenis tanaman dan taburan – bersifat monokultur; kelapa sawit/getah/nenas/getah; namun trend kini ada yang mengadun 2 atau 3 jenis tanaman dalam satu ladang bagi mengatasi masalah kejatuhan harga bagi satu jenis tanaman

iv. Teknologi dan buruh – input moden; jentera, lori pengangkut, keretapi ringan untuk mengangkut hasil, helicopter penyembur racun dsb; penggunaan tenaga buruh yang ramai; tenaga kerja mahir di peringkat pengurusan dan separa mahir di peringkat bawahan; penggunaan buruh kontrak melibatkan pekerja asing

v. Pengurusan – secara koporat/sistematik/moden; terdapat ibu pejabat pengurusan, cawangan-cawangan dan unit-unit tertentu

3 fakta x 1m = 5m


5. b. Jelaskan bagaimana aktiviti pertanian tersebut telah menjejaskan kualiti alam sekitar fizikal setempat, [10]

i. Perubahan landskap fizikal – hutan semula jadi bertukar menjadi hutan tanaman/tanaman sejenis;hutan primer menjadi hutan sekunder
ii. Pendedahan permukaan bumi secara terus; permukaan tanah dibajak, digembur dan diteres
iii. Pencemaran sungai – larian air membawa regolith ke dalam sungai – sungai menjadi cetek; larut resap bahan kimia daripada baja dan racun ke dalam tanih- pencemaran air bawah tanah berlaku
iv. Pencemaran udara dan jerebu – pembersihan tapak ladang melalui kaedah pembakaran; penyemburan racun dari udara dengan menggunakan helicopter
v. Kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi – pembukaan hutan untuk ladang menyebabkan kepupusan flora dan fauna; hilang habitat; mengganggu interaksi antara komponen –komponen
vi. Mengganggu kitaran hidrologi – hilang kawasan tadahan; mengganggu proses sejatpeluhan; kemarau; larian air di permukaan giat
vii. Perubahan suhu mikro atau pemanasan setempat – penyahutanan menyebabkan kehilangan fungsi hutan sebagai penyederhana suhu sekitar; kekurangan wap air yang boleh mengawal suhu; bahang matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh kanopi tumbuhan

5 x 2 m = 10m
5. c. Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kemerosotan kualiti alam sekitar akibat pertanian tersebut [10]

i. Langkah perundangan
- Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
- Denda; kompauan;tarik lesen operasi dsb
- Pemantauan; pengawalan; kerap rondaan Maksima 3m

ii. Langkah pengurusan
- Menutup permukaan bumi yang terdedah – sungkupan plastik;menanam tanaman tutup bumi; bina benteng untuk stabilkan cerun
- Penanaman berteres/kontur di kawasan bercerun, contoh teh,getah dan kelapa sawit; bina saluran air hujan/perparitan yang cekap pada cerun-cerun
- Menggantikan kaedah tebang bakar kepada tebang reput
- Mengamalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir, tanaman selingan dan tanaman luar musim; untuk tujuan keseimbangan nutrien; merehatkan tanah
- Menggunakan kaedah biotik dan tidak terlalu bergantung kepada racun serangga; penggunaan baja organik/kompos agi menggantikan baja kimia
- Meningkatkan penggunaan bioteknologi dan menjalankan R&D mencari kaedah yang leih mesra alam; contoh: kaedah hidroponik Ma ksima 6m

iii. Kempen dan pendidikan
- Kempen kesedaran- saluran media cetak,media elektronik; nama kempen
- Pendidikan – ceramah, forum, sessi dialog; merentas kurikulum dalam mata pelajaran Geografi, Sains, Kajian Tempatan dsb
- Gotong royong Maksima 3m

No comments: