Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

12 October 2009

Soalan Geografi Fizikal STPM

Bulan /Hujan (mm)/ Sejatan (mm)

Jan/ 78/ 89

Feb /97 /102

Mac /88 /98

Apr/ 102 /98

Mei /123 /103

Jun /184/ 102

Jul /202/ 85

Ogos /251 /101

Sept/ 186 /134

Okt /175/ 128

Nov /121 /116

Dis/ 98/ 121

Jadual 1 : Jumlah hujan dan sejatan bagi stesen cuaca di bandar Jelebu, Negeri Sembilan bagi tahun 2002

6. a) Berdasarkan Jadual 1, lukiskan sebuah graf bar untuk menggambarkan
imbangan air bandar Jelebu, Negeri Sembilan pada tahun 2002. [10]
Tajuk - 1 m
Label - 1 m
Skala - 1 m
Petunjuk - 1 m
Plotan - 6 m

b) Berdasarkan graf yang dilukis, huraikan pola imbangan air bagi bandar
Jelebu pada tahun 2002 [5]

B1 Kekurangan air pada bulan Januari hingga Mac dan Disember
disebabkan oleh nilai sejatan lebih tinggi daripada kerpasan –
bandar Jelebu mengalami musim kering (3m)

B2 Lebihan air pada bulan April hingga November kerana hujan lebat turun dalam tempoh
ini. (2m)

c) Jelaskan pengaruh imbangan air yang sedemikian kepada kegiatan
ekonomi penduduk di kawasan tersebut [10]

C1 Pertanian
C2 Pelancongan
C3 Perindustrian
C4 Peindustrian
C5 Perlombongan


7. a) Berikan maksud ekosistem. [5]

Suatu sistem semula jadi merangkumi komponen-
komponen biotik dan abiotik yang saling bergantungan
berinteraksi dengan persekitarannya

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam siratan makanan
bagi ekosistem hutan paya bakau. [10]
Tenaga - Pengeluar – pengguna – pengurai
* Gambarajah mesti bersirat

c) Mengapakah ekosistem hutan paya bakau perlu dipelihara dan dipulihara?
. C1 Habitat flora dan fauna
C2 Mengekalkan keseimbangan ekosistem
C3 Pusat persinggahan burung migrasi
C4 Pusat penyelidikan
C5 Pusat pelancongan dan rekresasi
C6 Sumber makanan
C7 Sumber ekonomi – kayu bakau, daun nipah

Mana-mana 5 X 2 = 10 m
[

8. Berdasarkan kajian luar yang telah dijalankan di suatu kawasan,

a) Nyatakan lima aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan kualiti
sumber air semula jadi di kawasan tersebut. [5]
A1 Lokasi, tujuan dan kaedah kajian
A2 Pelancongan
A3 Pertanian
A4 Pelancongan
A5 Perdagangan
A6 Perikanan
A7 Pengangkutan
A8 Perindustrian
A9 Pembalakan
Mana – mana 5 X 1 = 5

b) Huraikan tiga kesan kemerosotan kualiti air terhadap kehidupan manusia di kawasan tersebut. [10]
B1 Perikanan – merosot, akuakultur – ikan mati
B2 Domestik – penghuni guna air tercemar
B3 Bekalan air – tercemar
B4 Penyakit – taun, cirit-birit
B5 Pertanian - merosot
Mana-mana 3 X 3 + 1 = 10

c) Cadangkan lima langkah yang boleh diambil untuk mengawal
kemerosotan kualiti sumber air di kawasan berkenaan. [10]

C1 Kempen / pendidikan
C2 Kuatkuasa undang-undang
C3 Kitar semula
C4 Penempatan semula tapak bengkel dan industri perkilangan
C5 Merawat air yang telah tercemar
C6 Mengawal selia aktiviti pembalakan
C7 Kerjasama antara agensi-agensi yang terlibat.

Mana-mana 5 X 2 = 10

No comments: