Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

12 October 2009

Soalan Geografi Fizikal STPM

3.. Pada peta dunia, labelkan :

a) Lima kawasan gunung berapi di dunia. [5]

b) Huraikan tiga bentuk muka bumi igneus jalar luar dan dua bentuk muka
bumi igneus jalar dalam.. [10]

BL1 Kon abu
BL2 Kon komposit
BL3 Penara basalt
BL4 Kaldera
BL5 Kawah
BL6 Krater
BD1 Sil
Bd2 Lakolit
BD3 Pakolit
BD4 Daik
BD5 Lapolit
BD6 Batolit
Mana-mana 3BL dan 3 BD X 2 = 12m

c) Jelaskan lima kesan aktiviti igneus terhadap alam sekitar manusia. [10]

C1 Pertanian – lava bes
C2 Penjanaan tenaga elektrik – haba terma
C3 Pelancongan – kolam air panas, krater
C4 Perlombongan – batu arang
C5 Merosakkan sumber makanan
C6 Penyakit – pencemaran udara / jerebu
C7 Kemusnahan harta benda
C8 Kematian
C9 Kerosakan kemudahan infrastruktur/awam
Mana-mana 5 X 2 = 10
ATAU

a) Nyatakan empat cara hakisan ombak. [4]
A1 Lagaan
A2 Tindakan hidraul
A3 Larutan
A4 Geselan

b) Huraikan empat bentuk muka bumi hasil daripada proses hakisan ombak.
[12]

B1 Tanjung dan teluk
B2 Gua
B3 Gloup dan geo
B4 Gerbang laut
B5 Batu tunggul dan batu sisa
Mana-mana 4 X 3 = 12

c) Jelaskan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap
aktiviti manusia. [9]

C1 Pelancongan
C2 Pelabuhan
C3 Penjanaan kuasa hidroelektrik
C4 Petempatan
C5 Pertanian
C6 Perindustrian
Mana-mana 3 X 3 = 9m

No comments: