Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

12 October 2009

Soalan Geografi Fizikal STPM

5. a) Takrifkan sejatan . [5]

Sejatan ialah proses perubahan fizikal air daripada bentuk cecair kepada bentuk wap air yang berlaku pada permukaan air.

b) Huraikan lima faktor yang mempengaruhi sejatan. [10]

B1 Suhu udara atau air
B2 Tenaga haba
B3 Tekanan wap
B4 Tiupan angin
B5 Kandungan lembapan tanih
B6 Kawasan sejatan
B7 Kandungan air
Mana-mana 5 X 2 = 10

c) Jelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia di kawasan
tropika lembap. [10]

C1 Pertanian
C2 Pelancongan
C3 Perdagangan
C4 Perikanan
C5 Pengangkutan
C6 Perindustrian
C7 Pembalakan
Mana-mana 5 X 2 = 10

No comments: