Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

12 October 2009

Soalan Geografi Fizikal STPM

2. (a) Apakah yang dimaksudkan pergerakan jisim . [5]

Pergerakan jisim adalah semua jenis pegerakan bahan yang terluluhawa
menuruni cerun akibat tarikan graviti.
Catatan : ( Pergerakan bahan, menuruni cerun, graviti – 4 markah)

b) Terangkan lima faktor yang menyebabkan proses pergerakan jisim di
kawasan tropika lembap. [10]

B1 Regolit yang tebal [2]
B2 Iklim – hujan lebat [2]
B3 ktiviti manusia – teres bukit, menebuk / memeotong kaki cerun [2]
B4 Gangguan tektonik – gempa bumi, gelinciran [2]
B5 Litupan tumbuh-tumbuhan [2]
B6 Bentuk muka bumi – factor kecerunan [2]

Mana-mana 5 X 2 markah = 10

(c) Huraikan lima langkah-langkah untuk mengurangkan kadar pergerakan jisim. [10]

C1 Menanam tumbuhan yang berakar panjang di cerun [3]
C2 Penyimenan permukaan cerun gunung yang berbatu-batan [3]
C3. Melaksanakan kempen kesedaran [3]
C4 Kuatkuasa undang-undang agar dapat memantau sebarang kegiatan
manusia [3]
C5 Peneresan cerun yang curam [3]

Mana-mana 5 X 2 markah = 10 markah

No comments: