Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

11 July 2013

ASEAN

Masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pakatan Segitiga pertumbuhan ASEAN dalam memajukan pembangunan ekonominya

- Masalah kegawatan ekonomi serantau yang menjatuhkan nilai mata wang masing-masing berbanding dengan dolar US telah menjejaskan banyak projek pembangunan di bawah segitiga pertumbuhan yang telah dipersetujui sebelumnya/Projek tergendala. Penurunan nilai mata wang negara-negara ASEAN telah menyebabkan kenaikan kos projek yang begitu mendadak. Para pelabur tempatan tidak mempunyai modal yang cukup.

-Masalah fizikal seperti bentuk muka bumi yang terlalu bergunung-ganang dan berpulau. Menimbulkan kesukaran perhubungan. Halangan fizikal menjadi masalah utama untuk pembinaan kemudahan infrastruktur sebagai asas sesuatu projek pembangunan. Misalnya bmuka bumi yang bergunung-ganang menghalang pembinaan lebuh raya Trans Borneo dalam kawasan EAGA-BIMP.

-Masalah politik ( tuntutan bertindih antara negara ) dan juga keselamatan seperti ancaman lanun dan keselamatan di sempadan. Contohnya tuntutan antara Malaysia dengan Indonesia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di Sabah dan ancaman lanun di Filipina. Masalah politik dan keselamatan ini terletak dalam kawasan IMS-GT.

-Masalah pasaran terhad. Saiz penduduk kecil dan kuasa beli rendah. Kebanyakan kawasan segitiga pertumbuhan mempunyai penduduk yang jarang seperti di kepulauan Borneo di samping penduduk yang miskin. Perluasan pasaran, kuasa beli dan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan adalah rendah.

Di antara faedah-faedah yang di perolehi oleh Malaysia hasil penglibatannya dalam ASEAN ialah:

–Faedah daripada perluasan pasaran dan perdagangan yang dicapai menerusi Perjanjian Keutamaan Perdagangan (PTA) –barangan Malaysia boleh menembusi pasaran ASEAN dengan lebih mudah tanpa sekatan/dasar perlindungan yang ketara.
Keasan positif lebih jelas melalui AFTA.

-Faedah daripada perkongsian teknologi, R&D dan inovasi baru dalam semua bidang – perindustrian , tenaga, pertanian, perikanan, perhutanan, pengangkutan, telekomunikasi, kewangan dan lain-lain.

-Faedah daripada perkongsian modal menerusi konsep pelaburan bersama atau pelaburan silang.

-Faedah daripada kerjasama/perkongsian sumber-sumber pengeluaran seperti sumber tenaga dan sumber alam – wujud keadaan saling melengkapi.

-Faedah daripada kerjasama/perkongsian tenaga buruh dan kepakaran – kekurangan buruh di Malaysia boleh ditampung oleh penawaran buruh dari negara jiran.

-Faedah daripada kerjasama/perkongsian menjaga alam sekitar dan keselamatan serantau.

-Menikmati faedah daripada kestabilan politik serantau menerusi konsep ZOPFAN, semangat kejiranan dan dasar tidak campur tangan hal-ehwal politik dalaman negara-negara ASEAN.

No comments: