Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

11 July 2013

Segi Tiga Pertumbuhan

Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan ialah:
-Untuk menpercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan tersebut. Segi tiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam. Kawasan segi tiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan, sumber maritim, sumber tenaga, sumber air dan sebagainya.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi,R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segi tiga terbabit. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segi tiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari Negara jiran.

-Kerjasama dalam menjaga alam sekitar dan keselamatan.
Rancangan pembangunan ekonomi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di kawasan segitiga pertumbuhan

~Pembangunan sektor pelancongan.

Memajukan industri perhotelan atau memajukan sumber-sumber maritime untuk tujuan pelancongan seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di IMS-GT, Langkawi, Phuket dan Acheh ‘ Pintu Masuk Pelancong ASEAN ‘di bawah IMT-GT di samping mewujudkan kawasan bebas cukai.

~Pembangunan sektor pengangkutan.

Khususnya laluan darat udara dan air / perkapalan seperti Jalan Kereta Api Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP, Projek Line ke-2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan perkhidmatan feri Langkawi-Phuket-Acheh di bawah IMG-GT. Perkembangan sistem dan jaringan pengangkutan ini menjadi pemangkin utama untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang lain.

~Pembangunan sistem perhutanan.

Meliputi sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang amat kaya denga hutan di samping program pemeliharaan dan pemuliharaan hutan.

~Pembangunan sistem telekomunikasi.

Sektor ini juga amat berpotensi untuk berkembang dengan pesat misalnya projek Internet ASEAN dengan Thailand sebagai pusatnya di bawah program IMT-GT. Progam pertukaran siaran Radio & TV dan lain-lain maklumat budaya membolehkan interaksi sosial antara negara akan menjadi rapat.

~Pembangunan sektor pembandaran.

Mewujudkan bandar-bandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek Bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas di Johor di bawah rancangan IMS-GT. Perkhidmatan pembandaran akan menguntungkan banyak pihak.
Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara:

-Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN dari negara-negara maju. Ini dapat dapat dilakukan menerusi kerjasama ekonomi ASEAN yang mewujudkan kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesame negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. Apabila harga barangan ASEAN menjadi lebih murah maka sudah tentunya permintaan barangan import dari negara-negara luar ASEAN akan semakin berkurangan.

-Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAn oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan bank ASEAN, Koperasi ASEAN, cadangan penggunaan mata wang ASEAN bagi menggantikan dollar US dan lain-lain. Persepakatan sesama negara-negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan risiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan.misalnya apabila urusan perdagangan antara negara-negara ASEAN dilakukan dalam mata wang ASEAN sendiri, ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak. Walaupun cadangan ini sukar dilaksanakan kerana perbezaan nilai wang yang begitu ketara antara negara-negara ASEAN tetapi perkara ini tidak mustahil dilaksanakan demi mengelakkan daripada risik terlalu bergantung kepada dollar Amerika.

-Mengurangkan kebergantungan modal daripada negara-negara kapitalisyang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku keadaan yang tidak diingini seprti kejatuhan nilai mata wang negara-negara ASEAN yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa sahaja. Oleh sebab itu semasa sesame negara-negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang.

-Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. Ini boleh dilakukan melalui konsep persainagn pintar, konsep saling melngkapi, prinsip menang-menang, dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru, latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesame negara anggota ASEAN. Seterusnya dapat mengurangkan kebergantungan teknologi dari negara-negara naju sahaja. Setiap negara anggota ASEAN mempunyai kelebihan teknologinya sendiri yang boleh di kongsi bersama untuk mewujudkan keadaan saling melengkapi antara satu sama lain.

-Membendung campur tangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOFPAN), iaitu dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersam ASEAN. Melalui persepakatan ini negara-negara luar tidak boleh sewenang-wenangnya mencampuri urusan politik dalaman ASEAN.
Kepentingan saling bergantung antara negara

- Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian sumber-sumber bahan mentah dan juga sumber tenaga. Sesetengah negara / kawasan tidak mempunyai bekalan tenaga yang cukup bagi menggerakkan sektor industrinya. Ia amat bergantung kepada negara / kawasan luar bagi memperolehi sumber tenaga tersebut. Misalnya Malaysia amat bergantung kepada Thailand dalam memperolehi bekalan beras negara. Pendek kata, dalam sistem ekonomi terbuka , keadaan saling bergantung sudah menjadi satu kemestian.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian dan pemindahan teknologi, penyelidikan dan pembangunan ( R&D ) serta inovasi baru dalam pelbagai bidang ekonomi. Tanpa teknologi sesebuah negara / kawasan tidak boleh dibangunkan walaupun ia mungkin kaya dengan sumber alam. Dengan adanya pemindahan dan perkongsian teknologi moden muka bidang-bidang seperti pembangunan sumber manusia, sumber tenaga, perindustrian, sumber marin, pelancongan, pertanian dan sebagainya oleh dimajukan dengan cepat. Sebagai contoh dalam usaha memperkembangkan Industri Berteknologi Tinggi ( IIITEC ) di Malaysia ia amat bergantung kepada pemindahan teknologi dari negara Jepun. Misalnya teknologi kejenteraan automasi, teknologi reka bentuk dan teknologi kawasan mutu.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara negara/kawasan. Dengan adanya kerjasama dan saling bergantung maka sesebuah negara itu boleh memperluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan mereka ke negara/kawasan lain. Kesan-kesan positif daripada perluasan dan perkongsian pasaran akan dapat dinikmati bersama khususnya dari segi pertambahan permintaan dan juga kuasa beli pengguna. Misalnya barangan negara-negara Asia Tenggara boleh dijual di pasaran Eropah dan Amerika Syarikat.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian modal. Kekurangan dalam sesebuah negara boleh ditampung oleh negara lain sama ada daripada pelaburan kerajaan mahupun pelaburan swasta. Keuntungan pelaburan modal akan diperolehi melalui prinsip perkongsian bijak seperti kaedah pelaburan bersama atau kaedah pelaburan silang. Contohnya melalui perkongsian modal swasta telah mempercepatkan proses pembangunan ekonomi di kawasan Segitiga pertumbuhan ASEAN iaitu di IMT-GT, IMS-GT dan juga EAGA-BIMP.

-Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian buruh dan tenaga pakar. Kekurangan buruh dan tenaga pakar dalam sesebuah negara boleh ditampung oleh negara lain yang berlebihan buruh. Contohnya Malaysia akan bergantung kepada buruh-buruh Indonesia dalam sektor perladangan dan pembinaan.

No comments: