Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

11 July 2013

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

1. Perbezaan dan persaingan ideologi anatara blok barat (diketuai Amerika Syarikat) dengan blok Timur (diketuai bekas Soviet Union) mencetuskan perang dingin pada 19-50an.
2. Negara-negara baru merdeka seperti di Afrika, Asia, Amerika latin, dan karibia ingin mengelak daripada berpihak kepada mana-mana blok.
3. Negara-negara tersebut mengamalkan dasar berkecuali untuk mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan politik amsing-masing.
4. Dasar berkecuali bemaksud tidak menyertai mana-mana blok ketenteraan, atau politik, persekutuan, atau kumpulan.
5. Pada tahun 1955, 25 buah negara merdeka afro-asia mengadakan persidangan di Bnadung Indonesia yang membawa kepada penubuhan NAM.
6. NAM ditubuhkan pada tahun 1961 atas inisiatif Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito
7. NAM merupakan gabunagan negara negara yang tidak memihak kepada mana mana kuasa Perang Dingin.
8. Pada awal penubuhan NAM, hanya ada empat negara yang menyertainya iaitu India, Mesir, Brazil dan Republik Rakyat China.
9. Kini NAM mempunyai 116 anggota.

Mesyuarat pertama NAM;
• Diadakan di Belgrade pada September 1961 dan menyaksikan
• Melibatkan penyertaan 25 ahli, 11 daripadanya datang dari Asia dan Afrika, bersama sama Yugoslavia, Cuba dan Cyprus.
• berhasrat untuk menentang kolonisme, imperialisme dan neo-kolonialisme.

Mesyuarat berikutnya;
• Diadakan di Kaherah pada 1964.
• Disertai oleh 46 negara dengan kebanyakan ahli baru datang dari negara negara Afrika yang baru merdeka.
• Membincangkan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan.

Mesyuarat ketiga;
• Diadakan di Lusaka
• Perhimpunan yang paling penting dalam sejarah NAM
• Menubuhkan organisasi untuk membantu hubungan ekonomi dan politik.
• Kenneth Kaunda, presiden Zambia memainkan peranan yang penting dalam perhimpunan ini.

1. Pada 1973, mesyuarat diadakan di Algiers menyaksikan pergerakan ini berhadapan dengan realiti ekonomi terkini. Kejutan Minyak (Oil Shock) menyebabkan sesetengah ahli anggota lebih kaya daripada yang lain.
2. Ketika jawatan sekretariat NAM dipegang oleh Malaysia, pembaharuan yang dilakukan oleh Malaysia ialah penubuhan Majlis Perniagaan NAM.
3. Majlis ini ditubuhkan dengan tujuan mengukuhkan kerjasama selatan-selatan dan membantu perdagangan dan pelaburan antara negara anggota.
4. Majlis diketuai oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir bin Mohamad sebagai penasihat dan Azman Hashim sebagai presiden.

10 Prinsip NAM (Dasa sila Bandung)
* Menghormati hak asasi manusia serta prinsip Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).
* Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
* Mengiktiraf persamaan ras dan negara samada kecil atau besar.
* Tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain.
* Menghormati hak setiap negara mempertahankan dirinya secara bersendirian atau berkumpulan selaras dengan piagam PBB.
* Tidak mengenakan tekanan terhadap negara lain.
* Mengelakkan ugutan pencerobohan atau kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kebebasan politik sebarang negara.
* Menyelesaikan pertikaian antara negara dengan cara aman.
* Menggalakkan kepentingan dan kerjasama bersama.
* Menghormati keadilan dan tanggungjawab antarabangsa

Peranan Malaysia
1. Menggalakkan negara membangun terus bersuara tentang masalah yag dihadapi dan mengekallkan keamanan dunia;
2. Mengadakan diplomasi pelbagaian melalui PBB;
3. Memberi penekanan kepada isu pembangunan sosial terutama masalah kemiskinan;
4. merangsang perpaduan dan penyatuan sesama negara anggota;
5. menyertai mesyuarat NAM di Colombo, Havana, New Delhi dan Luanda;
6. Sidang kemuncak NAM diadakan di Kuala Lumpur pada 2003 dan mengisytiharkan Deklarasi Kuala Lumpur yang menggalakkan kerjasama multilateral anata negara anggota;
7. mewujudkan pejabat perwakilan di Ethiopia, India, Nigeria, Sri Lanka, Yugoslavia dan Mesir;
8. melancarkan “portal e-Sektretariat NAM 2004” yang bertindak sebagai pengkalan data;
9. Menganjurkan Mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar berkenaan Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004 dan di Durban, Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004;
10. menggabungkan penyataan tentan Palestin dalam dokumen Muktamad;
11. menghadiri Persidangan Afro-Asia di Bandung, Indonesia pada tahun 2005.

Deklarasi Putrajaya

1. Deklarasi ini merupakan lanjutan daripada Deklarasi Nairobi dan Deklarasi Beijing.
2. Deklarasi Putrajaya disitiharkan dalam Mesyuarat Peringkat Menteri (NAM) tentang kemajuan wanita dari 7-10 Mei 2010 di Kuala Lumpur.
3. Objektif Deklarasi Putrajaya
a) memperkasakan wanita
b) menggalakkan wanita melibatkan diri dalam pelbagai sektor
c) memperkukuhkan kedudukan kaum wanita.

4. Isu yang dibincangkan;
a) wanita, kemiskinan dan pembagunan ekonomi
b) wanita dalam kuasa dan membuat keputusan
c) wanita dan pendidikan
d) wanita dan kesihatan
e) wanita, media dan ICT
f) wanita dan konflik bersenjata (Palestin dan Syria)
g) keganasan terhadap wanita
h) wanita dan situasi bencana
i) kesaksamaan jantina di arus perdana.

Sumber diperoleh daripada: Buku Teks Pra-U Pengajian Am Kertas 1

No comments: