Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

21 June 2010

Skema Soalan Pertengahan Tahun GEO 942/2 KHS

Skema Geo 2 6 Atas Mid Exam 2010


Soalan 1


a) Yang membezakan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa ialah sempadan.


b) Ada beberapa jenis migrasi dalaman;

b1 desa ke bandar,

b2 bandar ke bandar,

b3 bandar ke desa,

b4 desa ke desa.


c) Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman.


Faktor penolak

c1 Kemiskinan

c2 kepadatan penduduk

c3 kekurangan sumber

c4 kurang peluang pekerjaan/pengangguran

c5 kurang kemudahan asas

Faktor penarik

c6 banyak peluang pekerjaan di bandar

c7 banyak kemudahan asas

c8 peluang pendidikan


Soalan 2


a) Pola taburan penduduk merujuk kpd sebaran penduduk di sesuatu kawasan di muka bumi. Terdapat tiga jenis pola taburan iaitu padat ( bandar spt. KL), sederhana ( pekan kecil ) dan jarang (pedalaman, berpaya, berbukit).


b) Faktor mempengaruhi taburan penduduk

b1 faktor ekonomi- perindustrian, pertanian, perlombongan, pembalakan

b2 faktor pembandaran

b3 faktor sumber alam

b4 faktor bentuk muka bumi

b5 faktor sejarah


c) kesan taburan penduduk yang padat

c1 kepupusan dan kehabisan sumber alam

c2 pertambahan bilangan kenderaan- kesesakan, pencemaran udara

c3 pembinaan bangunan-meningkatkan suhu setempat/pulau haba bandar

c4 kemusnahan hutan/penyahutanan

c5 gangguan kepada ekosistem

c6 saingan guna tanah

c7 penyebaran wabak penyakit


Soalan 3


a) Sebutkan negara ( Malaysia, Indonesia, Thailand)

a1 Sumber eksport

a2 Memenuhi permintaan yg tinggi

a3 Menyediakan peluang pekerjaan


b) Kesan kpd alam sekitar fizikal

b1 kemusnahan flora dan fauna

b2 kerosakan kepada ekosistem/ekologi

b3 menjejaskan rantaian makanan

b4 kehilangan kesuburan tanah

b5 meningkatnya hakisan dan kejadian tanah runtuh

b6 Pencemaran sungai-ancaman kepada hidupan akuatik

b7 peningkatan suhu mikro

b8 menjejaskan kawasan tadahan air/simpanan air bawah tanah


c) Langkah menangani kesan pembalakan

c1 Langkah perundangan

- Akta berkaiatan menghalang aktiviti pembalakan haram (AKAS 1974)

- Pemantauan pihak berkaiatan ( jbt perhutanan)

- Laporan EIA

c2 Pengurusan strategik

- Mewartakan kawasan rizab hutan

- Sistem penebangan

- Penghutanan semula

- Guna sumber alternatif/gantian: cth kayu getah

c3 Kempen kesedaran

- Formal

- Tak formal


Soalan 4


a) Negara yang dirujuk ialah Malaysia


b) Sumbangan industri pelancongan kpd ekonomi negara Malaysia

b1 Sumbangan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

b2 Menambah peluang pekerjaan

b3 Meningkatkan pendapatan penduduk terlibat

b4 memajukan ekonomii wilayah terlibat

b5 mempelbagaikan ekonomi negara

b6 menggalakkan perkembangan industri berkaitan


c) Jenis pelancongan yang berkait rapat dgn alam sekitar fizikal:

c1 Ekopelancongan – pelancongan berkaitan alam semulajadi

c2 Pelancongan pinggir laut/pantai

c3 Pelancongan tanah tinggi

c4 pelancongan pulau luar pantai

c5 pelancongan air

c6 pelancongan hutan lipur/gua/taman negara


Soalan 5


a) Melengkapkan kawasan desa dengan kemudahan asas serta perkhidmatan bandar yang asas.


b) Desa dan bandar saling berhubung dengan pelbagai bentuk;

b1 bandar sebagai pusat permintaan dan penawaran

b2 menjual produk desa dan membeli produk bandar

b3 aliran maklumat dan barangan dari bandar ke desa

b4 ulang alik penduduk untuk bekerja di bandar atau di desa

b5 perkhidmatan bandar dan ketenangan desa


c) Kesan trandformasi desa dan pembandaran terhadap alam sekitar

c1 pencemaran air

c2 pencemaran udara

c3 hakisan tanah

c4 pamanasan global

c5 kehilangan biodiversiti


Soalan 6

a) Nama pertubuhan negara2 Asia Tenggara ialah ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Sepuluh negara anggota oalah: Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, Vietnam, Kemboja, Laos dan Mynmar.


b) Antara sebab penubuhannya ialah;

b1 Ingin kerja sama dlm bidang ekonomi: tingkatkan perdagangan, luaskan pasaran, kongsi pelaburan dan buruh

b2 Kerjasama dlm menjaga alam sekitar

b3 Mewujudkan kestabilan politik antara negara anggota

b4 Mengawal bersama ASEAN daripada pencerobohan luar

b5 Kerjasama dlm pelbagai bidang spt pendidikan, penyelidikan dsb.


c) Halangan dlm meningkatkan perdagangan.

c1 Tahap pembangunan yang tidak seimbang antara negara

c2 Konflik politik wilayah di sempadan antara negara

c3 Persaingan antara kepentingan negara dgn serantau

c4 Keselamatan serantau


Soalan 7


a) Mrjk kepada peningkatan suhu dunia yg diakibatkan olh kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, CFC, halon dan metana membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi naik ke angkasa. Oleh itu, suhu di permukaan bumi meningkat. Gas-gas itu dihasilkan drp aktiviti perkilangan, kenderaan bermotor, pembersihan hutan dan pembakaran terbuka.

b) Aktiviti ekonomi yang boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global:

b1- perindustrian: pembebasan asap

b2- pengangkutan: pembakaran bahan api fosil

b3- pembalakan dan pembersihan hutan: pembakaran hutan

b4- pembakaran terbuka: sampah domestik/sisa pepejal

b5- pertanian: penggunaan racun aerosol

b6- Penggunaan alat pendingin

c) kesan-kesan pemanasan global terhadap persekitaran fizikal dan manusia dari segi:

i) Alam sekitar fizikal

c1- mempercepatkan fenomena penggurunan

c2- pencairan ais

c3- menggalakkan kejadian el-nino

c4- kebakaran hutan

c5- kejadian pulau haba

c6- gangguan kpd kitar hidrologi

c7- gangguan kpg sistem ekologi

ii) Alam sekitar manusia

c8- Gangguan kesihatan

c9- Gangguann kpg bekalan air

c10- Menjejaskan aktiviti pertanian

c11- Risiko kebakaran


Soalan 8


a) menyatakan kawasan kecil terkenal, sebut nama kws tertentu.

Faktor tarikan kws

a1- tarikan fizikal spt pulau, pantai, hutan dan sbgnya.

a2- tarikan khusus spt bandar, pusat perdagangan, tempat bersejarah

a3- kemudahan pengangkutan dan perhubungan sprt feri, penerbangan, k/api

a4- kemudahan yang disediakan di lokasi pelancongan: penginapan, restoran, riadah

a5- promosi dan galakan terutama oleh kerajaan spt pesta, sukan.


b) Kesan aktiviti pelancongan thdp a/sekitar fizikal di kws tersebut

b1- perubahan lansdskap drp s/jadi kpd buatan manusia

b2- kesan hakisan di cerun-cerun

b3- pencemaran air laut/sungai akibat pengaliran sisa kumbahan

b4- gangguan kpd ekosistem daratan akibat penebangan hutan

b5- perubahan suhu mikro terutama kws tanah tinggi

b6- pencemaran persekitaran spt longgokan sampah sarap dan sisa makanan di tempat perkelahan


c) Langkah2 yg blh diambil phk berkuasa utk m’gatasi masalah pencemaran kws tersebut.

C1- langkah perundangan

C2- amalan pengurusan terutama sisa buangan spt rawatan dan pelupusan

C3- kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kpd pengusaha pelancongan

No comments: