Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

06 January 2010

Soalan Tema 3: Sistem Atmosfera

Soalan 1

a) Maksud imbangan bahangan
-Merujuk keseimbangan yang berlaku antara jumlah bahangan matahari yang masuk ke sistem bumi-atmosfera dengan jumlah bahangan bumi yang dibebaskan semula ke angkasa.Apabila dibandingkan antaran sinaran matahari yang masuk dengan sinaran bumi yang keluar maka wujud imbangan haba.Bahangan matahari masuk ke sistem bumi melalui gelombang pendek pada waktu siang manakala bahangan bumi dibebaskan ke angkasa pada waktu malam dalam bentuk gelombang panjang.

b) Maksud bajet haba.

-Bajet haba ialah jumlah haba yang diterima oleh permukaan bumi daripada bahangan matahari berbanding dengan jumlah haba yang dikeluarkan semula oleh bahangan bumi.Sebelum diterima oleh permukaan bumi, bahangan matahari ini melalui pelbagai proses seperti serapan,serakan,balikan oleh pelbagai lapisan dan komponen dalam atmosfera.

-Dalam keadaan semula jadi bahangan matahari dalam bentuk gelombang pendek yang diterima oleh permukaan bumi adalah seimbang dengan bahangan bumi yang dibebaskan semula ke angkasa dalam bentuk gelombang panjang.Namun begitu bajet haba ini boleh menjadi tidak seimbang apabila berlakunya perubahan di dalam sistem atmosfera bumi.

c) Ketidakseimbangan bajet haba disebabkan:

>Tebal/nipisnya litupan awan-yang boleh menyekat,menyerak,membalik dan memantulkan semula bahangan matahari.
>Fenomena penipisan lapisan ozon atau kebocoran ozon oleh aktiviti manusia-bahangan matahari(sinar lembayung) boleh memasuki ruang atmosfera bumi dengan banyak.
>Fenomena kesan rumah hijau-kewujudan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan karbon monoksida yang boleh menyerap dan menyimpan haba dan menghalang pembalikan bahangan bumi ke angkasa.
>Fenomena jerebu yang boleh mengurangkan penerimaan bahangan matahari kerana komponen-komponen jerebu seperti PM10 boleh bertindak menyerakkan bahangan matahari yang dikenali sebagai Serakan Mie.
>Albedo bumi.Bergantung kepada permukaan bumi sama ada gelap atau cerah.Gelap menyerap haba manakala cerah membalikkan haba.


Soalan 2

a) Takrifan sejatan.

- Sejatan ialah proses perubahan fizikal air daripada bentuk cecair kepada bentuk wap air yang berlaku pada permukaan air.

b) Lima faktor mempengaruhi sejatan.

>Suhu udara atau air.
>Tenaga haba.
>Tekanan wap.
>Tiupan angin.
>Kandungan lembapan tanih.
>Kawasan sejatan.
>Kandungan air.

c) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap.

>Pertanian.
>Perlancongan.
>Perdagangan.
>Perikanan.
>Pengangkutan.
>Perindustrian.
>Pembalakan.

d) Jenis-jenis gangguan atmosfera.

>Ribut taufan
>Ribut petir
>Lekukan Tropika
>Gelombang timuran.

Soalan 3

a) Definisi awan.

Awan adalah titisan air/hablur ais yang amat halus yang terapung di ruang atmosfera yang wujud akibat proses pemeluwapan pada aras yang tinggiserta mempunyai warna yang berbeza.
b) Tiga jenis awan peringkat rendah.

>Awan sratokumulus- berbentuk sfera besar, tersusun tetap, bewarna kelabu, menunjukkan cuaca baik atau cerah
>Awan stratus- padat, bewarna kelabu tua, awan seragam yang rendah, kelihatan seperti kabus >Awan nimbostratus- awan tumpat, tebal, tiada bentuk tertentu, bewarna gelap, mempunyai lapisan yang jelas, membawa hujan berterusan.

c) Dua fenomena cuaca dan iklim yang dipengaruhi oleh awan.

>Banjir-awan tebal menyebabkan hujan lebat dalam jangka masa yang lama.
>Kemarau-ketiadaan awan menyebabkan tiada hujan.

d) Empat kesan ketiadaan awan terhadap aktiviti manusia ialah-Ketiadaan awan menyebabkan tiada hujan dan menjejaskan aktiviti manusia.

>Pertanian-tanaman sperti padi musnah.
>Pelancongan-susana panas dan tidak selesa.
>Perindustrian-perindustrian berasaskan air terjejas.
>Akuakultur
>Penternakan

Soalan 4

a) Makna ‘Kerpasan Efektif’.

Merujuk kepada jumlah hujan yang diserap/disusupkan oleh tanah-tanih yang dapat digunakan oleh tumbuh-tumbuhan atau tanaman bagi tujuan pembesarannya. Tidak semua air hujan akan diguna oleh tumbuh-tumbuhan,ada yang mengalir sebagai aliran permukaan, aliran dalam alur serta aliran bawah tanah menuju ke sungai.Aliran-aliran ini tidak dikira sebagai kerpasan efektif. Kerpasan efektif ialah air hujan yang dilarut resapkan ke dalam tanah dan boleh/tersedia untuk digunakan oleh tumbuh-tumbuhan dan tanaman sahaja.

b) Faktor yang menentukan kerpasan efektif.

>Intensiti hujan (kelebatan curahan hujan mengikut masa).
Bagi hujan yang renyai dan sedikit jumlahnya, menjadikan tanah tidak dapat menyerap air dengan banyak. Oleh itu, nilai kerpasan efektif tentulah sedikit dan mungkin tidak mencukupi bagi pembesaran tumbuh-tmbuhan dan tanaman seperti di gurun panas. Jika hujan turun lebat dan banyak jumlahnya tanah akan cukup basah dengan air dan nilai kerpasan efektifnya tinggi seperti di kawasan khatulistiwa. Hal ini akan membekalkan air yang cukup kepada pembesaran tanaman dan tumbuhan. Namun begitu, kerpasan efektif ini ada hadnya. Jika curahan hujan terlalu lebat, tanih sudah tepu air maka nilai kerpasan efektif dikatakan mencapai tahap maksima. Hujan seterusnya tidak lagi boleh meresap ke dalam tanah dan mengalir sebagai aliran permukaan dan mungkin mewujudkan banjir.

>Tempoh musim hujan.
Tempoh curahan hujan/ bilangan hari hujan adalah tidak sekata di sepanjang tahun. Pada musim hujan, (musim tengkujuh) bilangan hari hujan dalam senulan adalah lebih lama dan lebat curahannya berbanding dengan musim kemarau/musim kering. Oleh itu, dalam tempoh musim hujan/tengkujuh ini, nilai kerpasan efektifnya adalah tinggi dan tumbuhan dapat membesar dengan sempurna. Hal ini dapat dibuktikan di kawasan monsun tropika yang mempunyai satu musim hujan dan satu musim kering yang nyata setiap tahun. Sebaliknya di kawasan Khatulistiwa, hujan lebat turun sepanjang tahun, maka nilai kerpasan efektifnya sentiasa tinggi sepanjang tahun.

>Faktor kecerunan muka bumi.
Di cerun curam, nilai kerpasan efektifnya adalah rendah kerana air hujan lebih banyak mengalir di permukaan dengan laju dan tidak sempat meresap ke dalam tanah. Di cerun landai/ kawasan muka bumi yang hampir rata, halaju larian air permukaan adalah perlahan. Ini memberikan peluang dan ruang kepada setiap titisan hujan untuk meresap masuk ke dalam tanah,nilai kerpasan efektifnya adalah tinggi. Di cerun landai, larian air permukaan berlaku setelah semua liang-liang pori tanih dipenuhi air (tepu).

>Ciri geologi sesuatu kawasan.
Nilai kerpasan efektif juga berbeza bergantung kepada ciri-ciri geologi yang mendasari sesuatu kawasan. Batuan yang poros seperti batu kapur dan pasir(kuartza) walaupun banyak meresapkan air,tetapi nilai kerpasan efektifnya rendah.
Hal ini kerana air tidak boleh tersimpan lebih lama untuk digunakan tumbuhan, sebaliknya air teresap terus mengalir sebagai aliran air bawah tanah. Begitu juga dengan geologi yang keras dan tidak poros, tidak mempunyai nilai kerpasan efektif yang tinggi kerana sifatnya yang tidak membenarkan air meresap masuk ke dalam liang porinya. Nilai kerpasan efektif tinggi di kawasan geologi seperti di kawasan tanah laterit daripada batuan riolit, kawasan tanah aluvium dan tanah lava bes kerana membenarkan air meresap dan menyimpan air tersebut.

>Tumbuhan litupan.
Ketebalan tumbuhan litupan mempengaruhi nilai kerpasan efektif. Tumbuhan litupan amat membantu kadar susupan air ke dalam tanah. Di hutan berkanopi tebal dan berlapis seperti di hutan hujan khatulistiwa, titisan air hujan akan turun dengan perlahan akibat proses cegatan silara tumbuhan berkenaan. Titisan hujan yang turun dengan perlahan mempunyai peluang dan masa yang banyak untuk meresap masuk ke dalam tanah. Di samping itu, halangan daripada sistem akar yang timbul di permukaan bumi ke atas pergerakan larian air permukaan sekali lagi memberikan peluang kepada air hujan untuk meresap masuk ke dalam tanah. Justeru itu, nilai kerpasan efektif di kawasan yang gondol atau tiada tumbuhan litupan adalah kecil sahaja.

>Faktor suhu.
Suhu yang tinggi amat mempengaruhi kadar sejatan permukaan. Di kawasan suhu tinggi/panas, nilai kerpasan efektifnya adalah rendah seperti di kawasan gurun panas. Hal ini kerana kadar sejatan yang begitu cepat tidak memberikan peluang untuk air meresap masuk ke dalam tanah dengan baik walaupun hujan cepat dihilangkan melalui sejatan permukaan. Di kawasan suhu sejuk pula nilai kerpasan efektif mungkin tiada kerana semua kerpasan yang turun adalah berbentuk salji dan membeku di permukaan. Cairan salji boleh diresapkan masuk ke dalam tanah apabila tiba musim panas di mana suhunya menjadi tinggi dan akan cair.


Soalam 5

a) Perbezaan konsep penipisan lapisan ozon dengan Kesan Rumah Hijau

Penipisan lapisan ozon

Kesan Rumah Hijau
Ruang-berlaku di ruangan stratosfera.(50 km dari permukaan bumi/dikenali sebagai ozonsfera)
Ruang-berlaku di ruang atmosfera.
Punca-akibat serangan CFC dan halon ke atas ikatan 0³
Punca-akibat pengumpulan karbon dioksida di udara.
Mekanisme-sinaran UV memutuskan ikatan CFC dan atom klorin yang bebas memutuskan pula ikatan oksigen dalam ozo-ozon menipis,lebihan tenaga suria memasuki atmosfera menyebabkan pemanasan global.
Mekanisme-karbon dioksida bertindak sebagai lapisan penebat atmosfera,membenarkan bahangan suria masuk tetapi menghalang pembalikan bahangan bumi.Haba terperangkap/pulau haba dan pemanasan global.

b) Sebab-sebab berlakunya kedua-dua fenomena itu

>Perindustrian.
Industri yang membebaskan cloroflorokarbon (CFCs) dan halon seperti industri pendingin udara,industri keluaran foam,industri aerosol dan industri kimia. CFCs dan halon dikeluarkan pada peringkat penyelenggaraan,penggunaan,pembuangan dan kebocoran. Industri ini menyebabkan penipisan lapisan ozon apabila CFCs menyerang dan memutuskan ikatan kovalen3 atom oksigen yang ada dalam ozon. Manakala industri yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakarnya iaitu industri petrokimia yang membebaskan banyak karbon dioksida dan karbon monoksida ke udara. Pengumpulan bahan-bahan ini membentuk satu lapisan penebat yang boleh memerangkap haba matahari yang menyumbang kepada Kesan Rumah Hijau.

>Ujian nuklear.
Pelancaran peluru berpandu oleh USA dan Rusia telah mewujudkan lubang ozon di benua Antartika. Kini, saiznya adalah dua kali ganda benua Eropah.

>Penggunaan kenderaan yang menggunakan petrol sebagai bahan bakarnya khususnya petrol tanpa plumbum telah banyak membebaskan karbon dioksida dan karbon monoksida. Berlaku Kesan Rumah Hijau terutama di bandar-bandar besar.

>Penebangan hutan secara berleluasa telah menyebabkan imbangan kandungan oksigen dengan karbon dioksida di udara tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida terjadi dan berlakulah Kesan Rumah Hijau.

>Lain-lain seperti kebakaran hutan, pembakaran terbuka, pembakaran di kawasan pelupusan sampah menyebabkan Kesan Rumah Hijau. Penggunaan aerosol dalam semburan racun serangga, semburan pewangi dan penyemburan cat boleh membebaskan CFCs serta penggunaan alat pencegah kebakaran dalam latihan, pengujian atau semasa kebakaran yang mengeluarkan halon menipiskan ozon.

c) Kesan-kesan akibat kedua-dua fenomena tersebut terhadap sistem atmosfera.

> Peningkatan suhu secara global (pemanasan global) dan pada skala mikro seperti kawasan bandar, peningkatan suhu setempat mewujudkan fenomena Pulau Haba. Pemanasan global terjadi apabila sebahagian besar bahang matahari boleh menembusi atmosfera bumi tanpa mengalami proses-proses serakan, serapan dan balikan oleh ozon. Manakala Pulau Haba terjadi apabila karbon dioksida memerangkap bahangan bumi di atmosfera menyebabkan ruang bandar menjadi panas relatif dengan kawasan sekitarnya.

>Mengurangkan kelembapan udara. Kekeringan sumber air permukaan bumi/kemarau menyebabkan proses sejatan tidak mempunyai wap-wap air untuk membentuk awan yang tebal bagi menurunkan hujan. Kadar hujan berkurangan,udara menjadi kering dan persekitaran menjadi panas. Dalam keadaan udara kering jerebu/partikulat-partikulat terampai mudah terbentuk.

>Mendorong meningkatkan fenomena El-Nino. Pemanasan global akibat penipisan lapisan ozon dan Kesan Rumah Hijau boleh meningkatkan suhu Lautan Pasifik. Keadaan ini mengubah pola tiupan angin lazim dari darat ke laut akibat perbezaan tekanan yang hebat. Kesannya angin kering bertiup ke barat Pasifik menyebabkan cuaca panas dan angin lembap pula bertiup ke timur Pasifik menyebabkan ribut dan banjir.Fenomena ini dinamakan kekacauan atmosfera.


Soalan 6

a) Mekanisme kejadian kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.

>Kesan Rumah Hijau (Green House Effect). Terjadi apabila bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida, metana dan hidrokarbon-hidrokarbon yang membentuk satu kubah/lapisan yang menyelimuti atmosfera. Lapisan bahan pencemar tersebut bertindak membenarkan bahangan matahari masuk menembusinya tetapi menghalang ia bebas keluar.
Kesannya tenaga haba terperangkap dan berkitar pada ruang udara yang sama. Situasi ini meningkatkan suhu sekitar. Bahan pencemar dibebaskan oleh sumber industri, kenderaan, pembakaran secara terbuka (hutan dan lain-lain).

>Penipisan lapisan ozon. Berlaku di ruang stratosfera. Melibatkan pemusnahan ikatan kovalen tiga atom oksigen yang membentuk lapisan ozon oleh kloroflorokarbon (CFC) dan halon yang juga dibebaskan daripada industri dan pengguna. CFC mudah bertindak balas dengan atom oksigen dalam ozon membentuk klorin monoksida(CLO). Ikatan konvalen CLO akan putus apabila menerima sinar lembayung( UV) matahari dan akan membebaskan atom klorin yang akan menyerang pula atom oksigen yang lain. Proses secara berterusan akan menyebabkan lapisan ozon menipis dan meningkatkan kemasukan bahangan matahari ke ruang atmosfera bumi.

b) Kesan kedua-dua fenomena di atas ke atas iklim dan manusia.

IKLIM:
>Peningkatan suhu dunia(pemanasan global). Dunia menjadi semakin panas apabila terpaksa menerima bahangan matahari yang berlebihan.Bajet haba bumi menjadi tidak seimbang (input haba melebihi output haba) Pada skala kecil seperti di kawasan bandar berlakunya Pulau Haba.
>Mengubah unsur-unsur lain seperti tiupan angin lazim dan hujan. Boleh dikaitkan dengan kesan El-Nino. Apabila arus lautan menjadi panas,tiupan angin akan berubah dan regim hujan juga berubah. Kemarau dan banjir berlaku pada masa dan kawasan yang tidak sepatutnya pada satu-satu tempoh tertentu.

>Peningkatan kadar sejatan berbanding kerpasan(imbangan air negatif). Peratus kelembapan udara menjadi rendah dan keadaan udara kering(dry air) akibat suhu semakain panas.Ini memudahkan terbentuknya jerebu.

MANUSIA:
>Gangguan kesihatan seperti strok haba,penyakit kulit, mudah demam, katarak mata, dan kehilangan air dalam badan(dehidrasi).
>Menjejaskan bekalan air kepada penduduk. Cuaca panas melampau/kemarau menyebabkan sumber-sumber air khususnya sungai dan tasik serta empangan terjejas seterusnya bekalan air bersih kepada penduduk turut terjejas.
>Penyakit cepat merebak seperti taun dan malaria yang berbahaya kepada manusia dan boleh membawa maut.
>Menjejaskan persekitaran sosial penduduk seperti aktiviti riadah kerana cuaca terlalu panas.
>Risiko banjir laut dan penenggelaman kawasan daratan pantai yang mungkin menjadi petempatan manusia akibat pencairan ais benua yang terjadi apabila suhu dunia meningkat.


c)
>Penggunaan gas CFC secara berlebihan.
>Gas CFC naik ke atmosfera bertindak balas dengan sinaran ultra ungu lalu terurai menjadi atom klorin.
>Atom-atom klorin bertindak balas dengan molekul-molekul ozon,menyebabkan molekul ozon terurai membentuk molekul oksigen dan atom oksigen.
>Atom oksigen bertindak balas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida.
>Pengurangan molekul ozon berlaku.


Soalan 7

a) Maksud gas rumah hijau
-Gas rumah hijau (green house gases) merujuk gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh manusia ke atmosfera, ia mampu memerangkap bahangan bumi daripada dilepaskan ke angkasa khususnya pada waktu malam. Sifat kumpulan gas ini membenarkan bahangan haba masuk menembusinya. Kesannya bumi menjadi semakin panas. Contoh gas rumah hijau ialaah karbon dioksida,karbon monoksida, kloroflorokarbon(CFC), metana,dan nitrogen oksida.

b) Pertambahan gas rumah hijau boleh menyebabkan pemanasan global.
>Lebih banyak kadar pemerangkapan haba bumi berlaku di ruang atmosfera menghalang pembebasan tenaga daripada bumi.Haba terpaksa berkitar dalam ruang atmosfera, lama kelamaan suhu bumi terus meningkat.
>Lapisan ozon semakin nipis melalui tindak balas atom klorin dan bromin. Penipisan/kebocoran lapisan ozon menyebabkan sinar lembayung matahari menembusi atmosfera bumi dangan banyak. Sistem bumi terpaksa menerima tenaga haba tinggi yang akhirnya boleh meningkatkan suhu dunia.

c) Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan fenomena Kesan Rumah Hijau.
>Mengurangkan penggunaan/pembakaran bahan api fosil dalam sektor industri, pengangkutan, domestik dan beralih kepada penggunaan tenaga yang mesra alam seperti tenaga hidro, tenaga solar, dan biomass. Peralihan kepada penggunaan tenaga pengganti ini menggurangkan kadar pembebasan gas-gas Rumah Hijau ke atmosfera. Dengan itu, kesannya boleh dikurangkan.
>Mengurangkan aktiviti penyahutanan atau melaksanakan program penghutanan semula/penghijauan bumi supaya lebihan karbon dioksida dalam atmosfera boleh dikurangkan.Tumbuh-tumbuhan amat penting sebagai penyimpan semula jadi karbon dioksida melalui proses fotosintesis-respirasi. Oleh itu, imbangan karbon dioksida dengan oksigen di atmosfera akan dapat dikekalkan.
>Langkah perundangan yang lebih tegas kepada industri-industri yang melepaskan bahan pencemar tanpa kawalan/tidak mengikut piawai yang ditetapkan. Antara langkah yang boleh diambil ialah meningkatkan denda/kompaun, menarik balik lesen operasi sesebuah kilang, menyitar premis dan lain-lain yang boleh dilakukan melalui mahkamah.
>Kerjasama antarabangsa. Persefahaman antara negara dalam mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau seperti yang termaktub dalam Sidang Puncak Bumi di Rio de Janerio. Negara-negara utara khususnya Amerika Syarikat tidak seharusnya menyalahkan negara-negara selatan. Sebaliknya, kesan fenomena Rumah Hijau boleh dikurangkan melalui perkongsian teknologi pintar dan perkongsian untuk membaik-pulih alam sekitar global.
>Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat pengguna seperti menggunakan peralatan yang tidak mengeluarkan CFC/mesra alam, mencegah pembakaran terbuka agar konsentrasi gas-gas Rumah Hijau dalam atmosfera dapat dikurangkan.


Soalan 8

a) Maksud El-Nino

-Satu fenomena cuaca luar biasa yang berlaku pada arus lautan.Arus lautan menjadi panas melebihi keadaan biasanya sehingga boleh mengubah pola tiupan angin lazim. Hal ini mengganggu cuaca dunia sehingga menyebabkan sesetengah bahagian di dunia mengalami panas dan kemarau manakala sesetengah bahagian pula mengalami ribut dan banjir. Contoh pada 1997, berlaku El-Nino di kawasan lautan Pasifik Khatulistiwa.

-Kejadiannya:
>Tumpuan tenaga matahari di Lautan Pasifik(bahagian khatulistiwa) menyebabkan pemanasan permukaan laut secara luar biasa.Arus Lautan Pasifik panas melebihi 5°C.
>Arus lautan yang panas bergerak ke arah timur telah mengubah pola tiupan angin timuran yang membawa hujan lebat khususnya ke kawasan Asia Tenggara. Suhu tinggi dan tekanan udara menjadi rendah telah melemah,berhenti,dan mengubah pola tiupan angin timuran menyebabkan cuaca di kawasan timur pasifik(Asia Tenggara) menjadi panas.
>Berlaku perubahan kepada lapisan termoklin di lautan menyebabkan proses pembuakan di lautan(upwelling) tidak terjadi.Air laut berterusan panas.

b)Fenomena El-Nino mempengaruhi keadaan jerebu di negara-negara Asia Tenggara.
>El-Nino menyebabkan cuaca panas/kemarau berpanjangan-udara menjadi kering(dry air) yang menjadi syarat penting untuk partikel-partikel terampai(PM10) berada lebih lama dalam udara seterusnya menghasilkan jerebu.
>Menyebabkan kekurangan hujan/ketiadaan hujan yang berterusan-partikel-partikel terampai sukar dihapuskan/dihilangkan dalam atmosfera sebaliknya terus berkitar dalam udara kering. Hujan amat penting untuk menghilangkan jerebu.
>El-Nino turut menyebabkan cuaca panas-cenderung berlakunya kebakaran hutan secaara semulajadi atau dibakar oleh manusia sehingga cepat merebak seperti yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia pada tempoh El-Nino pada tahun1997. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar kepada PM10 yang menghasilkan komponen jerebu.

c) Cadangan mengatasi masalah jerebu di bandar industri utama Asia Tenggara.
>Langkah perundangan seperti kawalan pembakaran terbuka dan mengawal pelepasan asap daripada kilang dan kenderaan menerusi Akta Kualiti Sekitar 1974 dan enakmen-enakmennya.
>Kawalan mekanikal seperti menyediakan sistem penapisan asap dan meninggikan cerobong asap kilang.
>Penghijauan persekitaran bandar/menanam pokok-pokok peneduh yang boleh berfungsi sebagai penapis dan perangkap bahan pencemar/jerebu.
>Mewujudkan hujan tiruan/pembenihan awan untuk menjernihkan udara sekitar dan jerebu atau meningkatkan kelembapan udara dengan pancutan air.
>Beralih kepada bahan-bahan bakar yang mesra alam dan tidak terlalu bergantung kepada penggunaan bahan api fosil seperti menggunakan tenaga hidroelektrik, tenaga solar, petrol tanpa plumbum dan lain-lain.
>Kempen dan pendidikan alam sekitar khususnya kepada masyarakat pengguna dalam bandar-ke arah udara yang bersih dan berkualiti untuk menjamin hidup yang sihat.


Soalan 9

A) Maksud pemanasan global.

-Peningkatan suhu dunia yang diakibatkan oleh kesan rumah hijau dan penipisan ozon-ketidakseimbangan bajet haba iaitu input haba yang diterima oleh sistem bumi melebihi output dari bumi.

b) Penerangan tentang kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global.
>Kegiatan perindustrian-membebaskan gas rumah hijau yang berpunca daripada pembebasan gas karbon dioksida,contohnya Revolusi Perindustrian di Eropah sebanyak 4000 000 billion tan karbon dioksida dibebaskan ke atmotsfera, pada masa kini hampir 5.5 billion tan molekul karbon dioksida dilepaskan ke atmosfera setiap tahun. Gas CFCs yang dibebaskan oleh perindustrian pembuatan peti sejuk dan aerosol, serta gas CO²(karbon dioksida) dan N²0(nitrus oksida) yang dibebaskan loji tenaga dan bahan bakar dari kilang akan bergabung dengan karbon dioksida yang membentuk bumbung atmosfera buatan manusia dan berfungsi memerangkap haba bumi.
>Kegiatan pengangkutan-kenderaan menggunakan bahan api fosil akan membebaskan asap yang mengandungi karbon monoksida seterusnya menyumbang kepada gas rumah hijau.
>Kegiatan pembalakan dan penyahutanan-menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara,menjejaskan imbangan gas.
>Kegiatan pembakaran terbuka-seperti pelupusan sampah,pembakaran sisa pertanian,menyebabkan hutan yang terbakar membebaskan karbon dioksida.


c) Tiga kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal.
>Mempercepatkan fenomena penggurunan-luluhawa fizikal dan layangan angin menjadi giat,saiz gurun bertambah.
>Pencairan litupan ais benua dan pergunungan tinggi-isi padu laut meningkat-kawasan rendah akan tenggelam.
>Menggalakkan kejadian El-Nino-suhu laut cepat naik, tekanan udara rendah menyebabkan tiupan angin timuran berubah, lemah dan berhenti- hujan kurang di Asia Tenggara, cuaca panas.
>Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi-berlakunya jerebu.
>Gangguan ke atas kitar hidrologi-sejatan terlalu cepat, simpanan air bawah tanah berkurang, paras mata air dalam tanah menurun dan sistem akuifer kekurangan sumber air.
>Gangguan sistem ekologi-pemanasan global mengancam, mengganggu dan merosakkan kitaran ekosistem pelbagai flora dan fauna.

d) Hurai tiga langkah mengurangkan masalah pemanasan global.
>Mewujudkan kawasan hijau di bandar.
>Pengekalan tumbuhan melalui hutan simpan, taman negara, penanaman semula hutan.
>Mengurangkan pembakaran hutan dan pembakaran terbuka.
>Kempen kesedaran-pendidikan formal dan informal.
>Penguatkuasaan undang-undang alam sekitar.
>Memasang penapis asap-merawat asap sebelum dilepaskan ke udara.
>Menggunakan tenaga alternatif-mesra alam.

Hasil kerja : Nur Hidayah, Nadiah, Erna Suzana 6AA KHS 2010

No comments: