Followers

Selamat Sejahtera Ke Atas Kamu : Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang - Ar-Raad 28.

Salam Persaudaraan dari ambo...email cikgunikmie@gmail.com

Carian dalam Blog ini

27 March 2010

Institut Integriti Malaysia (IIM)

Latarbelakang


Institut Integriti Malaysia (IIM)( merupakan idea YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi dan beliau mengisytiharkannya pada 5 November 2003. ia ditubuhkan sebagai sebuah badan autonomi yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat. IIM ditubuhkan bagi melengkapkan usaha-usaha pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN). Pendaftaran IIM telah pun diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan berkuat kuasa 4 Mac 2004.

Visi
Membentuk masyarakat Malaysia yang beretika dan berintegriti di mana warganya mempunyai nilai-nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang murni.

Misi
Melaksanakan objektif, strategi dan program peningkatan integriti warga Malaysia dalam semua aspek kehidupan.

Objektif
Sebagai jentera pelaksana Pelan Integriti Nasional (PIN) ke arah membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan menghayati nilai-nilai murni sejagat.

Falsafah
Meningkatkan integriti sebagai suatu cara hidup rakyat Malaysia melalui amalan prinsip-prinsip etika. Pendekatan falsafah ini akan melibatkan seluruh rakyat Malaysia merangkumi sektor awam, sektor swasta, sektor politik, pertubuhan-pertubuhan bukan Kerajaan dan masyarakat umum.

Peranan
Antara peranan yang dipikul oleh IIM ialah:

  • Mengendalikan penyelidikan berkaitan dengan integriti institusi dan masyarakat;
  • Menganjurkan persidangan, seminar dan forum;
  • Menghimpun pendapat pelbagai sektor mengenai kemajuan atau halangan kepada pelaksanaan integriti;
  • Menerbitkan dan mengedarkan bahan-bahan bercetak, menggubal melaksanakan program-program latihan dan pendidikan;
  • Mengemukakan perakuan-perakuan dasar bagi peningkatan integriti dan etika;
  • Membangunkan pangkalan data mengenai integriti dan etika;
  • Memberikan khidmat nasihat kepada Kerajaan mengenai program-program dan strategi-strategi bagi meningkatkan integriti; dan
  • Mewujudkan jaringan dengan organisasi-organisasi antarabangsa bagi membolehkan peranan dan sumbangan IIM diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Dasar Kualiti
IIM adalah komited untuk menerapkan integriti dan profesionalisme sebagai teras budaya kerja

Slogan
Membudayakan integriti masyarakat Malaysia

http://www.iim.com.my/v3/st_corporate/index.php


No comments: